เป็นมากกว่ารัก Ost.หมอหลวง | Lil tan | Official MV

25.6K view

ผู้แต่ง/คำร้องณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์

ทำนองปรเมศวร์ เหมือนสนิท

เรียบเรียงปรเมศวร์ เหมือนสนิท

เป็นมากกว่ารัก Ost.หมอหลวง ศิลปิน : Lil tan คำร้อง : ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ ทำนอง/เรียบเรียง : ปรเมศวร์ เหมือนสนิท