Long Time No See กาลเวลาพิสูจน์รัก

Long Time No See กาลเวลาพิสูจน์รัก

Long Time No See กาลเวลาพิสูจน์รัก

ฤดูร้อนปี พ.ศ. 2546 ที่กรุงปักกิ่งในช่วงการระบาดของโรคซาร์ส ฮวา ตั่วตั่ว ที่เพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ได้พบกับทายาทกลุ่มบริษัท เฮ่อ และความขัดแย้งระหว่างทั้งสอง บังเอิญ ฮวา ตั่วตั๋ว ได้งานที่บริษัท เฮ่อ แม้ว่าความประทับใจแรกพบของเธอที่มีต่อเฮ่อจะเลวร้ายอย่างยิ่ง แต่หลังจากคบหาสมาคมกับเขามาระยะหนึ่งแล้ว เธอก็ตระหนักว่าเขาไม่ใช่คนดีไร้ค่าที่เขาแสร้งทำ มีความฝันที่จะก่อตั้งบริษัทเกม เมื่อเฮ่อ ตกจากตึกและสูญเสียความสามารถในการเดิน เขารู้สึกหดหู่ ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านี้ ฮวาตั่วตั่ว คอยอยู่เคียงข้างและสนับสนุนเขา

... เพิ่มเติม