Meสติ | กฏแห่งกรรม ตอนที่ 5 | สัตว์ฟังธรรม? | กรรมจากการทิ้งลูก | อ.อณัตชัย เหลืองอมรชัย EP.55

[1/1]

35 viewออกอากาศ พฤหัสที่ 10 พฤศจิกายน 2565

สัตว์สามารถฟังธรรมได้หรือไม่? ฟังแล้วจะรู้เรื่องรึเปล่า? และกรรมจากการทอดทิ้งจะเป็นอย่างไร ฟังเรื่องนี้แบบใช้ “สติ” ใน Meสติ 3Plus ค่ะ

คุณน่าจะชอบ