ฉันต้องการให้ริตามีความสุข

8.6K view ออกอากาศ พุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563

บุษบา (น้ำฝน สรวงสุดา) ตัดสินใจมาหายายทองใบ (เม้าท์ สุดา) ขอร้องให้เปิดโอกาสให้กับสริตา (แคร์ ฉัตรฑริกา) ได้สมหวังในรักกับภูวดล (เต้ย พงศกร)