สั่งสอนหลานสาวของยาย ไมให้มายุ่งกับลูกชายฉันอีก!!

768 view ออกอากาศ พฤหัสที่ 8 ตุลาคม 2563

ยิ่งภูวดลเอาตัวเข้ามาใกล้กับแป้งมากเท่าไหร่ นฤมล ก็ยิ่งไม่พอใจ ถึงขนาดมาที่ร้านข้าวแกงและสั่งยายทองใบให้ห้ามแป้งว่าเลิกยุ่งกับภูวดลเสียที งานนี้ยายจึงต้องออกโรงจัดการเรื่องทั้งหมดเอง!!