พิสูจน์ความจริง

4.9K view ออกอากาศ พุธที่ 7 ตุลาคม 2563

แป้งกลับได้รู้ข้อมูลที่ทำให้คิดว่าภูวดลอาจจะใช่พี่ป้องของเธอ และเธอจะต้องหาทางพิสูจน์ความจริงเรื่องนี้ให้ได้