ภูวดลมีสิทธิ์เป็นพี่ป้องของแป้ง!!!

3.6K view ออกอากาศ พฤหัสที่ 1 ตุลาคม 2563

แป้ง (เต้ย จรินทร์พร) ได้รู้ว่ารูปการ์ตูนที่มีลายเส้นเหมือนของพี่ป้อง และถูกวาดอยู่ในหนังสือของอธิปัตย์ (จ๊อบ ธัชพล) นั้นเป็นฝีมือวาดของภูวดล (เต้ย พงศกร) แทนแบบนี้ก็มีสิทธิ์ที่ภูวดลจะคือพี่ป้องของเธอหรือเปล่า?