ข่าวโซเชียล

ชาวเน็ตแก่แชร์ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ยกเลิกใช้คำนำหน้าระบุเพศ

โดย onjira_n

12 พ.ค. 2565

427 views

เพจ สภานิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา โพสต์ ประกาศสภานิสิต  ยกเลิกการใช้คำนำหน้าระบุเพศ ชาวเน็ตแห่แชร์เป็นจำนวนมาก


โดย โพสต์ ระบุว่า " สภานิสิตเริ่มแล้ว !


ประกาศสภานิสิต 001/2565 ในการยกเลิกการใช้คำนำหน้าในการระบุเพศ เพื่อเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศภายในองค์กรสภานิสิตตามที่สภานิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้ความสำคัญในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ ตั้งแต่ริเริ่มในการผลักดันให้นิสิตที่มีความหลากหลายทางเพศสามารถแต่งกายตามเพศวิถีได้ รวมไปถึงการสวมชุดครุยตามเพศวิถี ซึ่งในปีนี้ก็จะมีการผลักดันความเท่าเทียมทางเพศในมิติอื่น ๆ เช่นเดียวกันเรื่องของการยกเลิกการใช้คำนำหน้าก็ถือเป็นอีกเรื่องที่มีความสำคัญ เพราะจะเป็นการเคารพสิทธิ เสรีภาพของเพื่อนสมาชิกสภานิสิต


ทั้งนี้ สภานิสิตพร้อมที่จะเป็นหน่วยงานนำร่อง และเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

#สภานิสิตเพื่อมวลนิสิต #สภานิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา #ทีมบูรพา #BUUSC #นิสิตเท่าเทียม????️‍???? #ความเท่าเทียมทางเพศ #เสรีภาพทางเพศคุณอาจสนใจ