ข่าวประชาสัมพันธ์ช่อง 3

โครงการประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ “วิถีชีวิตกับสายน้ำ และการพัฒนาในพื้นที่ EEC”

โดย nicharee_m

2 ก.ค. 2565

7 views

มูลนิธิเสนาะ อูนากูล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา และ EEC ขอเชิญช่างภาพและประชาชนผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “วิถีชีวิตกับสายน้ำ และการพัฒนาในพื้นที่ EEC”

โดยนำเสนอแนวคิดผ่านภาพถ่ายที่สะท้อนวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน วิถีชีวิตในเขตลุ่มน้ำ ที่ดำเนินไปควบคู่กับการพัฒนาใน 3 จังหวัดในพื้นที่เขต EEC (ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) การเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ทั้งวิถีชุมชน อุตสาหกรรม ประมง เกษตร น้ำบริโภค หรือมุมมองที่ต้องการเน้นย้ำความสำคัญ ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 75,000 บาท

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 กันยายน พ.ศ. 2565 (ระบบปิด 16.00 น.) โดยภาพถ่ายจะต้องไม่เคยส่งประกวด และลงทางสื่อช่องทางต่าง ๆ มาก่อน

ช่องทางการส่งผลงาน : https://forms.gle/s7zcG4VAfUe4m9pN9

รายละเอียดโครงการ : bit.ly/3tUqgRn


การประกวดแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

1)  ช่างภาพมืออาชีพ

2)  ประชาชนผู้สนใจทั่วไป และกลุ่มภาคประชาสังคมในท้องถิ่น

3)  นักเรียน นักศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกภาพ ในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ผ่านทาง Facebook : Snoh Unakul Foundation (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมงานนิทรรศการภาพถ่าย และรับมอบรางวัล โดยมูลนิธิเสนาะ อูนากูลจะแจ้งวัน เวลา และสถานที่ให้ทราบภายหลัง ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งผู้รับรางวัลให้ทราบล่วงหน้า และภาพถ่ายที่เข้ารอบจะได้รับคัดเลือกลงรายงาน “รายงานการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน ภาคตะวันออก ปี พ.ศ. 2565” ในหัวข้อ “การจัดการน้ำ”


รางวัล

ประเภทช่างภาพมืออาชีพ

รางวัลชนะเลิศ จำนวน  10,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน  8,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน  5,000 บาท

รางวัลชมเชย (ถ้ามี) จำนวน  2,000 บาท


ประเภทประชาชนผู้สนใจทั่วไป และกลุ่มภาคประชาสังคมในท้องถิ่น

รางวัลชนะเลิศ จำนวน  10,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน  8,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน  5,000 บาท

รางวัลชมเชย (ถ้ามี) จำนวน  2,000 บาท


ประเภทนักเรียนนักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ จำนวน  10,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน  8,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน  5,000 บาท

รางวัลชมเชย (ถ้ามี) จำนวน  2,000 บาท

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิเสนาะ อูนากูล  

อีเมล : media@snohunakul.org หรือ FACEBOOK : Snoh Unakul Foundation หรือ โทร. 085-962-2951

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่มูลนิธิกำหนด

**คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดคุณอาจสนใจ