สังคม

ผู้ว่าฯ สุพรรณสั่งนิติกรรวบรวมหลักฐาน แจ้งความเอาผิด 'แอ๊ด คาราบาว'

โดย panisa_p

14 ต.ค. 2565

388 views

จากกรณีแอ๊ด คาราบาว แสดงคอนเสิร์ตในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี และได้กล่าวพาดพิงถึงผู้ว่าฯ สุพรรณ กรณีไม่อนุญาตให้วงคาราบาวขึ้นแสดงคอนเสิร์ตในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ในขณะที่จังหวัดข้างเคียงอนุญาตให้แสดงคอนเสิร์ตได้ ล่าสุด วันนี้ (14 ต.ค. 65) นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี ได้ทำหนังสือชี้แจงถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด เรื่อง ชี้แจงกรณี แอ๊ด คาราบาว กล่าวพาดพิงผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี บนเวทีคอนเสิร์ต ระบุว่า1. ในปี พ.ศ. 2564 ไม่มีการจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพร่ระบาดอย่างรุนแรง2.ในปี พ.ศ. 2556 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ได้คลี่คลายลง จึงมีการเลื่อนการจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ จากเดิม ระหว่างวันที่ 18 มกราคมถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นห้วงเดือน มีนาคม 25653. ในห้วงของการจัดงานดังกล่าว ศบค. ได้กำหนดให้จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพื้นที่ควบคุม (พื้นที่สีสัม) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรีมีมติให้งดการจัดแสดงดนตรีและมหรสพ ในขณะที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว (พื้นที่สีฟ้า) จึงสามารถจัดการแสดงดนตรีและมหรสพได้และได้ว่าจ้างวงคาราบาวไปแสดงคอนเสิร์ต4. การจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรีมีการประมูลพื้นที่จำหน่ายสินค้า โดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ชนะการประมูลเป็นผู้จัดหาวงดนตรีและมหรสพ ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีจึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการว่าจ้างวงดนตรีมาแสดงในงานนุสรณ์ดอนเจดีย์ ซึ่งในปี พ.ศ. 2565ผู้ชนะการประมูลแจ้งว่า วงดนตรีคาราบาวมีราคาค่าจ้างสูง เมื่อเทียบกับการจัดเก็บรายได้ จึงไม่ได้ว่าจ้างวงดนตรีคาราบาวมาแสดง ซึ่งเป็นเรื่องของธุรกิจ5. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้มอบหมายให้นิติกรชำนาญการ สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี รวบรวมหลักฐานเพื่อแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับ นายยืนยง โอภากุล หรือแอ๊ด คาราบาวเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

คุณอาจสนใจ

Related News