สังคม

เปิดปมพิรุธการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 'แอ๊ด คาราบาว' ในเขตป่าสงวนฯ

โดย panisa_p

29 พ.ย. 2565

392 views

ข่าว 3 มิติ ยังตามต่อ กรณีชาวบ้านที่แก่งคอย สระบุรี ร้องเรียนถูกปิดกั้นพื้นที่สาธารณะในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งต่อมาทราบว่า ผู้ที่อ้างสิทธิทำประโยชน์ ระบุชื่อ นายยืนยง โอภากุล หรือ แอ๊ด คาราบาว สำนักงาน ป.ป.ท.เขต 1 ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่านายยืนยง มีนส.3ก อยู่ในการครอบครองจำนวน 2 แปลง ขณะนี้อยู่ระหว่างยื่นขอออกโฉนด ซึ่งถูกตั้งข้อสงสัยว่า ทำไมเอกสารสิทธิ์ทั้ง 2 ฉบับ ถึงมาปรากฏอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ต่อไปนี้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่ข่าว 3 มิติ จะลำดับที่มาเพื่อเปิดให้เห็นข้อพิรุธการออกเอกสารสิทธิ์ในเขตป่า ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยสภาพป่าที่สมบูรณ์-ติดริมแม่น้ำป่าสัก ทำให้นส.3ก ในเขตป่าสงวนแห่งชาติทั้ง 2 แปลงของนายยืนยง ถูกตั้งคำถามและตั้งข้อสังเกต จากภาคประชาชนและสำนักงาน ป.ป.ท.เขต 1 มีที่มาอย่างไร ออกให้และได้มาโดยชอบด้วยกฏหมายหรือไม่นอกจากข้อสังเกตเรื่องที่ดินงอก ที่มาของหนังสือรับการทำประโยชน์ เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สังคมยังเคลือบแคลงสงสัย

ระเบียบการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ นส.3ก ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 และฉบับที่ 5 ตามประมวลกฏหมายที่ดิน พ.ศ.2497 กำหนดหลักเกณฑ์ หลัก ๆ การจะเอกสารรับรองจากทางราชการได้ พื้นที่นั้นจะต้องครอบครองและทำประโยชน์แล้วแต่กรณีของนายยืนยง ป.ป.ท.เขต 1 ตั้งข้อสังเกตว่า มี นส.3ก เลขที่ 2107 มาจาก สค.1 เลขที่ 166 ม.2 ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย พบว่าเอกสสารที่นำมาใช้ เป็นใบแทน สค.1 ไม่ใช่ฉบับจริง จึงตรวจย้อนกลับไปเพื่อดูว่ามีการสอบสวน หาตำแหน่งที่ตั้งและทิศข้างเคียงหรือไม่ แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ปรากฏต้นเรื่องการสอบสวนเพื่อออกใบแทนของสำนักงานที่ดิน ระบุแต่เพียงเลขที่ สค.1 พิมพ์คำว่านางใหม่ คำภิรานนท์ ครอบครองมาก่อนปี 2498 หรือเมื่อราว 80 ปีที่แล้วเช่นเดียวกับนส.3ก เลขที่ 2108 ออกจากสค.1 เลขที่ 143 ป.ป.ท.ตรวจไม่พบต้นร่างผลรังวัด ไม่มีการระบุระยะทุกด้านของนส.3ก ไม่ปรากฏข้อมูลว่าซื้อมาจากใครเพื่อดูว่ามีการทำกินมาก่อนปี 2498 จริงหรือไม่ ป.ป.ท.เขต 1 จึงเริ่มตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศย้อนหลังไปในปีนั้น

เมื่อเอารูปแปลง นส.3ก ทั้ง 2 ฉบับ ของนายยืนยง มาวางทับ ปรากฏภาพอย่างที่เห็น ภาพถ่ายดาวเทียมปี 2510 เริ่มปรากฏร่องรอยด้านซ้าย ส่วนภาพขวา ก็ยังคงมักษณะเป็นป่าทึบ ปี 2538 หรือ 3 ปี หลังเปลี่ยนจากใบจองเป็นสน.3ก เริ่มปรากฏร่องรอยในพื้นที่ และนี่คือภาพถ่ายดาวเทียม ปี 2545 พื้นที่ นส.3ก. ทั้ง 2 แปลง มีสภาพแบบนี้ที่น่าสนใจก็คือ นอกจากเป็นเขตป่าสงวนฯ ที่ดินทั้ง 2 แปลงยังอยู่ในเขตป่าไม้ถาวร ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมที่ดินและกรมป่าไม้ ปี 2534 หมายความว่า การจะออกหนังสือรับรองทำประโยชน์ได้ จะต้องตั้งคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ไม่น้อยกว่า 3 คน คำถามคือ นส.3ก ทั้ง 2 ฉบับ ผ่านกระบวนการพิจารณาในส่วนนี้ด้วยหรือไม่หลังจากนายวีระ เข้าแจ้งความเอาผิดกับผู้ครอบครอง ล่าสุด ป.ป.ท.เขต 1 เตรียมทำหนังสือไปที่สำนักงานป.ป.ช.พิจารณา ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงเจ้าพนักงานที่ดินหรือช่างรังวัด รายงานข้อมูลเท็จหรือไม่

คุณอาจสนใจ

Related News