พระราชสำนัก

องคมนตรี ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน พระราชทานศพ หม่อมเจ้า มงคลเฉลิม ยุคล

โดย chiwatthanai_t

20 ต.ค. 2565

29 views

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน พระราชทานศพ หม่อมเจ้า มงคลเฉลิม ยุคล


วันนี้เวลา 15 นาฬิกา 55 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน พระราชทานศพ หม่อมเจ้า มงคลเฉลิม ยุคล ณ ศาลาร้อยปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ซึ่งสิ้นชีพตักษัย ด้วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 สิริชันษา 85 ปี


หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล ประสูติเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2479 เป็นพระโอรสใน พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร กับหม่อมสมเชื้อ มุกสิกบุตร ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์น สหรัฐอเมริกา


หลังทรงสำเร็จการศึกษาทรงปฏิบัติงานที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2509 จนถึงปัจจุบัน อาทิ ผู้บริหารบริษัทฯ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ นอกจากเป็นผู้ถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาท โดยเสด็จแทนพระองค์ไปทรงงานในโอกาสต่าง ๆ แล้ว ยังเป็นผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำอภิเษก ประจำทิศอาคเนย์ ณ พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ โดยในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ด้วย


ด้านชีวิตครอบครัว เสกสมรสกับหม่อมบงกชปริยา ยุคล ณ อยุธยา มีโอรส - ธิดา 3 คน