พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

โดย panisa_p

9 ก.พ. 2566

105 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566    

- ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย กรณีเกิดแผ่นดินไหวที่จังหวัดคาห์รามันมาราช สาธารณรัฐตุรกี และที่เมืองอะเลปโป เมืองแลทาเกีย และเมืองฮะมา สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย

- กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินงาน โครงการพัฒนากว๊านพะเยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา

- เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานไฟพระฤกษ์ เพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "นครสวรรค์เกมส์"

- องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชาคณะวัดต่างๆ ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

- องคมนตรี ติดตามการพัฒนางาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

- องคมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมูลนิธิพระดาบส กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

- องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

- องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน "Royal Project Gastronomy Festival 2023 @ Siam Paragon"

- องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดตาก