พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน แก่ จนท. พร้อมติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

โดย chiwatthanai_t

12 ต.ค. 2565

19 views

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ พร้อมติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่


วันนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางไปยังฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านแม่ตุงติง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ มอบถุงพระราชทาน แก่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยความมั่นคงฐานปฏิบัติการบ้านจ่อปร่าครี หมวดมวลชนสัมพันธ์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 337 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 333


และมอบแก่ผู้แทนราษฎรผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่โครงการฯ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านแม่ตุงติง บ้านดงเย็น และบ้านขุนแตะ จำนวน 543 ถุง พร้อมด้วยเสื้อกันหนาวสำหรับเด็ก จำนวน 342 ชุด


โอกาสนี้ ได้ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ซึ่งเกิดขึ้นจากพระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ ทั้งด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ศิลปาชีพ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ทำให้ราษฎรมีอาชีพ มีรายได้มั่นคง ไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไปที่อื่น


ในช่วงบ่าย ไปติดตามโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องจากพระราชดำริ อำเภอสันกำแพง พร้อมพบปะราษฎร กลุ่มผู้ใช้น้ำที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อปี 2563


ตามที่ราษฎรบ้านแม่ปูคาเหนือ อำเภอสันกำแพง ขอพระราชทานความช่วยเหลือ โดยสำนักงานกปร. สนับสนุนงบประมาณแก่กรมชลประทาน ดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำ ระบบส่งน้ำ ความยาว 292 เมตร แล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา สามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านแม่ปูคาเหนือ หมู่ที่ 5 จำนวน 334 ครัวเรือน อย่างเพียงพอ ทั้งยังบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ