พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายที่หน้าหีบศพพระราชมงคลวชิรานุวัฒน์

โดย chiwatthanai_t

11 ต.ค. 2565

10 views

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายที่หน้าหีบศพพระราชมงคลวชิรานุวัฒน์


วันนี้ ที่วัดอโศการาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรถวายที่หน้าหีบศพ พระพุทธิสารเถร ซึ่งทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ นามว่า พระราชมงคลวชิรานุวัฒน์ ภาวนาพิพัฒนาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565


พระราชมงคลวชิรานุวัฒน์ นามเดิมว่า บุญกู้ น้อยวัฒน์ เกิดเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2472 บิดา มารดา ชื่อ นายกิม นางบุญเลื่อน น้อยวัฒน์ อุปสมบทเมื่อปี 2502 ณ วัดอโศการาม โดยเป็นประธานสงฆ์ และเป็นอาจารย์สอนอบรมกรรมฐานพระธรรมทูต ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย รวมทั้งเรียบเรียงหนังสือธรรมเผยแผ่เป็นธรรมทาน ทั้งนี้พระราชมงคลวชิรานุวัฒน์ มรณภาพ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 สิริอายุ 92 ปี พรรษา 63