พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย กำแพงเพชร-พิษณุโลก

โดย chiwatthanai_t

19 ต.ค. 2565

15 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิษณุโลก


วันนี้ ที่ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 637 ชุด ไปมอบแก่ นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และนายอำเภอต่าง ๆ ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ประสบอุทกภัย เพื่อนำไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่อไป


จากนั้น องคมนตรีลงพื้นที่ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่หมู่ 10 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จำนวน 5 ครอบครัว ทั้งนี้จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับอิทธิพลจากพายุโนรู มีผู้ถูกผลกระทบ รวม 10 อำเภอ 4,382 ครัวเรือน ประชาชนเดือดร้อน 9,520 คน


ที่ หอประชุมโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 2,029 ชุด มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางระกำ และอำเภอพรหมพิราม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย ไปกล่าวเป็นกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยด้วย


จากนั้น องคมนตรี ลงพื้นที่ชุมชนบ้านวังฉำฉา หมู่ 15 ตำบลบางระกำ เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชน 5 ครอบครัว ที่ประสบอุทกภัยมาตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม ทั้งนี้จังหวัดพิษณุโลก มีฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุโนรู เกิดน้ำท่วมขัง และน้ำล้นตลิ่งจากแม่น้ำยม ประชาชนเดือดร้อน 2,540 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ซึ่งทางจังหวัดเร่งสำรวจ และให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว

Related News