พระราชสำนัก

องคมนตรี เปิดกิจกรรมปลูกป่าต้นแบบ ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดย panwilai_c

8 ก.ค. 2565

19 views

องคมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าต้นแบบ ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565วันนี้ ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าต้นแบบ ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565โดยความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิโครงการหลวง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ต้นไม้ที่ร่วมกันปลูก มีทั้งไม้ผลเศรษฐกิจ อาทิ พลัม พลับ สาลี่ รวมทั้งไม้มงคล ไม้ป่า และกาแฟอะราบิกา จำนวน 428 ต้น ในพื้นที่รอบศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ รวม 20 ไร่ จากเป้าหมาย 200 ไร่ ภายในระยะ 4 ปี เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของป่า สร้างความสมดุลแก่ระบบนิเวศจากนั้น องคมนตรีได้ร่วมประชุมคณะอํานวยการโครงการวิจัยและพัฒนา การปลูกและการผลิตกาแฟ ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อติดตามความก้าวหน้า ตามข้อตกลงความร่วมมือ จากผลการวิจัยที่ผ่านมา ได้คัดเลือกสายพันธุ์กาแฟอะราบิกาคุณภาพเยี่ยม เพื่อส่งเสริมแก่เกษตรกรจำนวน 14 สายพันธุ์ และได้จดทะเบียนพันธุ์แล้ว จำนวน 4 สายพันธุ์ พร้อมนำไปปลูกทดสอบในพื้นที่ ที่มีระดับความสูงแตกต่างกัน ได้แก่ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จังหวัดตากนอกจากนี้ยังส่งเสริมการปลูกกาแฟภายใต้ระบบอนุรักษ์ตามมาตรฐาน GAP โดยปลูกภายใต้ร่มเงา จำนวน 100 ไร่ จัดทำระบบอนุรักษ์ดินน้ำ จำนวน 326 ไร่ และปลูกไม้บังร่มให้ต้นกาแฟ อาทิ ต้นกล้วย ต้นกางขี้มอด ต้นมะขามป้อม และ ต้นซิลเวอร์โอ๊ค ซึ่งการปลูกกาแฟภายใต้ร่มเงานี้ ช่วยลดความแตกต่างของอุณหภูมิในช่วงกลางวันและกลางคืน ช่วยให้กาแฟติดผลสม่ำเสมอ ยืดอายุต้น ผลสุกช้า และสะสมธาตุอาหารในเมล็ดกาแฟเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบัน มีเกษตรกรที่ได้รับการรับรองแปลงตามมาตรฐาน GAP แล้ว 48 ราย คาดว่าจะได้ผลผลิตกาแฟกะลาเต็มที่ จำนวน 48,000 กิโลกรัม และในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ จะมีการนำต้นกาแฟพันธุ์ใหม่ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว มาปลูกในแปลงสาธิต เพื่อประเมินศักยภาพทั้งทางด้านการเกษตรกรรม และคุณภาพของผลผลิต

Related News