พระราชสำนัก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงติดตามความก้าวหน้า โครงการบูรณะวัดหนองน้ำขุ่น จ.ระยอง

โดย parichat_p

28 มิ.ย. 2565

18 views

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงติดตามความก้าวหน้า โครงการบูรณะวัดหนองน้ำขุ่น จังหวัดระยอง เป็นการส่วนพระองค์


วันนี้เวลา 18.10 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปยังวิหาร วัดหนองน้ำขุ่น ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการบูรณะวัดหนองน้ำขุ่น เป็นการส่วนพระองค์ ในการนี้ ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องท้ายที่นั่งบูชา"พระพุทธโสมาภรณ์บวรคุณ" พระประธานประจำวิหาร


โอกาสนี้ ทรงตรวจความเรียบร้อยของภาพจิตรกรรมฝาผนังวิหาร ซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ มีพระดำริให้ทรงจัดสร้างขึ้น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และแสดงความกตัญญูต่อพระบุพการี โดยทรงออกแบบร่วมกับ นายปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรม พุทธศักราช 2557 รองศาสตราจารย์ วิเชษฐ์ สุวิสิทฐ์ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะทำงานกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เริ่มดำเนินงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 แล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 2565


สำหรับภาพจิตรกรรมฝาผนัง เป็นเรื่องราวพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า ที่แสดงความกตัญญูต่อพระพุทธมารดา และพระพุทธบิดา แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ "ผนังด้านขวาของพระประธาน เป็นเนื้อหาพุทธประวัติ เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าโปรดพระพุทธมารดา" การออกแบบโครงสร้างผนังพระพุทธมารดาให้สื่อสัญญะถึงเพศหญิง ฃ


โดยใช้สีชมพูเป็นสื่อแทนความรัก ความอ่อนหวาน และใช้โครงสร้างของรูปทรงบางส่วนของเรือนร่างอันอ่อนช้อย ที่บ่งบอกถึงความเป็นเพศหญิง เพื่อแสดงถึงหน้าที่สำคัญของมารดา คือการให้กำเนิด , "ผนังด้านซ้าย เป็นเนื้อหาพุทธประวัติ เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าโปรดพระพุทธบิดา และพระประยูรญาติ" การออกแบบโครงสร้างผนัง พระพุทธบิดา ให้สื่อสัญญะถึงเพศชาย ใช้สีน้ำเงินเป็นสีภาพรวมของผนัง เป็นสื่อแทนความสงบ หนักแน่น มั่งคง และใช้โครงสร้างกายวิภาคของเพศชายในการแสดงถึงหน้าที่สำคัญของบิดา คือการปกป้อง คุ้มครองให้ครอบครัว ลูก (ประชาชน) มีความปลอดภัย


เช่นเดียวกับหน้าที่ของกระดูกช่วงทรวงอก ที่ทำหน้าที่ห่อหุ้มอวัยวะที่สำคัญต่างๆ ภายในร่างกาย จึงได้ใช้โครงสร้างของกระดูกช่วงบ่า ไหล่ และทรวงอก ประกอบเป็นโครงสร้างของภาพ เพื่อใส่เนื้อหาเรื่องราวพุทธประวัติ ในตอนพระพุทธเจ้า โปรดพระพุทธบิดา และประยูรญาติ สำหรับ"ผนังฝั่งตรงข้ามพระประธาน เป็นภาพเนื้อหาเกี่ยวกับสวรรค์ชั้นดาวดึงส์" ประกอบด้วย อุทยานต่างๆ ที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ โดยพระอินทร์ จะมีช้างเอราวัณ เป็นพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง ไปยังอุทยานต่างๆ บนสวรรค์


โอกาสนี้ ทรงวางพวงมาลัยสักการะ รูปปั้นพระแม่ธรณีบีบมวยผม ซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ มีพระดำริให้ทรงดำเนินการจัดสร้าง บริเวณด้านหน้าวิหาร พร้อมกับการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังวิหาร


จากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมหารือ การบูรณะซ่อมแซมวิหารวัดหนองน้ำขุ่น ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ การตรวจรับงานภาพจิตรกรรมฝาผนัง , รายงานผลดำเนินงานภาพจิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดหนองน้ำขุ่น , การบูรณะวิหารวัดหนองน้ำขุ่น ได้แก่ งานหลังคา , งานทาสี , งานเปลี่ยนลูกกรงกระเบื้องเคลือบ , งานเปลี่ยนพื้นภายนอกทั้งหมด , งานซ่อมแซมโครงการราวระเบียง , งานทำความสะอาดพื้นทรายล้าง บริเวณบันไดทางเข้าวิหาร 3 ด้าน และงานเปลี่ยนกระเบื้องเชิงชาย ปัจจุบันวัดหนองน้ำขุ่นมีพระมหาสุชัย วราสโภ เป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์จำพรรษา 12 รูป

Related News