พระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศลออกเมรุ สมเด็จพระญาณวชิโรดม

โดย panwilai_c

18 มิ.ย. 2565

20 views

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลออกเมรุ พระราชทานศพสมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร)วันนี้ เวลา 15 นาฬิกา 58 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปยังอาคารบุญญาวาส วัดธรรมมงคล เถาบุญนนทวิหาร เขตพระโขนง ในการบำเพ็ญพระราชกุศลออกเมรุ พระราชทานศพสมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร ) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เถาบุญนนทวิหาร ซึ่งถึงแก่มรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 สิริอายุ 100 ปี พรรษา 80 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดสมเด็จพระญาณวชิโรดม เดิมชื่อ วิริยังค์ บุญฑีย์กุล เป็นบุตรของขุนเพ็ญภาษชนารมย์ กับ นางมั่น บุญฑีย์กุล เกิดเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2463 ที่จังหวัดสระบุรี นอกจากจะยึดมั่นในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์อย่างเคร่งครัดแล้ว ยังเป็นพระนักปฏิบัติสมถะวิปัสสนากัมมัฏฐาน ที่มีส่วนสำคัญ ในการพัฒนาด้านการศึกษา ทั้งพระภิกษุ สามเณร และเยาวชนทั่วประเทศ เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยสร้างโรงเรียน ศาสนวัตถุ ศาสนสถานไว้มากมาย อาทิ สร้างวัด 15 แห่งในประเทศ และที่ประเทศแคนาดา 6 แห่ง,วิทยาลัยสงฆ์ 2 แห่ง, สถาบันพลังจิตตานุภาพที่สอนหลักสูตรการทำสมาธิกว่า 290 สาขา ทั้งในและต่างประเทศ ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโครงการประทีปเด็กไทยกว่า 2 พันแห่ง และสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ นอกจากนี้ ยังสร้างพระมหาเจดีย์สูงที่สุดในประเทศ และพระพุทธรูปหยกเขียวใหญ่ที่สุดในโลก ประดิษฐาน ณ วัดธรรมมงคล เถาบุญนนทวิหารทั้งนี้ในปี 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่พระพรหมมงคลญาณ นับเป็นพระสงฆ์รูปแรกของฝ่ายธรรมยุติกนิกาย และในปี 2563 เป็นสมเด็จพระราชาคณะที่ "สมเด็จพระญาณวชิโรดม "

Related News