พระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระญาณวชิโรดม

โดย panwilai_c

19 มิ.ย. 2565

25 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เถาบุญนนทวิหาร และอดีตประธานกรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุตประเทศแคนาดาวันนี้ เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ในการพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เถาบุญนนทวิหาร และอดีตประธานกรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุตประเทศแคนาดา ซึ่งมรณภาพเนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือด เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 สิริอายุ 100 ปีเศษ พรรษา 80สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินธโร) เดิมชื่อ วิริยังค์ บุญฑีย์กุล เกิดเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2463 ที่จังหวัดสระบุรี เป็นบุตรของขุนเพ็ญภาษชนารมย์ กับนางมั่น บุญฑีย์กุล เมื่ออายุ 11 ขวบ ได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนวัดสุปัฏนาราม จังหวัดอุบลราชธานีจากนั้น บิดามารดาส่งให้ไปอยู่วัดกลาง หรือ วัดนารายณ์มหาราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมีความมุมานะเรียนบาลีไวยากรณ์ เมื่ออายุ 14 ปีพระอาจารย์กงมา จิรปุญฺโญ จึงได้นำบวชเป็นชีปะขาว และบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 16 ปี ณ วัดสุทธจินดา จังหวัดนครราชสีมาโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กงมา จิรปุญฺโญ สอนวิชากรรมฐานและได้ติดตามไปปฏิบัติกรรมฐานเดินธุดงค์ ในพื้นที่ทุรกันดารเป็นเวลาหลายปี ต่อมามีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติข้อวัตรต่าง ๆ กับพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ณ วัดป่าศรัทธารวม จังหวัดนครราชสีมา ในปี 2484 อุปสมบท ณ วัดทรายงาม (อุทกสีมากลางทะเล) บ้านหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีทั้งยัง มีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมวินัย ข้อวัตร และการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานกับหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และได้เป็นพระอุปัฏฐากเป็นเวลาถึง 4 ปี ระหว่างนั้นได้บันทึกคำสอนของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ก่อนจะเผยแผ่คำสอนนั้นแก่สาธารณชนผ่านหนังสือ "มุตโตทัย" ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตนใต้ร่มกาสาวพัสตร์ ได้เผยแผ่หลักธรรมคำสอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยได้สร้างวัดในประเทศ 15 แห่ง สร้างวัดไทยในแคนาดา 6 แห่ง สร้าง "พระวิริยะมงคลมหาเจดีย์ ศรีรัตนโกสินทร์" และ "พระพุทธมงคลธรรมศรีไทย" ประดิษฐาน ณ วัดธรรมมงคล เถาบุญนนทวิหาร (วัดธรรมมงคล)นอกจากนี้ ยังสร้างโรงเรียน มหาวิทยาลัย อาคารโรงพยาบาล สถาบันต่าง ๆ ในประเทศอีกหลายแห่ง มีผลงานการประพันธ์หนังสือ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหลายเรื่อง ได้รับการถวายรางวัลและประกาศเกียรติคุณ ด้านการพระพุทธศาสนาจากหลายหน่วยงาน โดยดำรงตำแหน่งสำคัญทางสงฆ์ อาทิ เจ้าอาวาสวัดทรายงาม (อุทกสีมากลางทะเล) และเจ้าคณะตำบลขลุง จังหวัดจันทบุรี, เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เถาบุญนนทวิหาร , ประธานสงฆ์คณะธรรมยุตในประเทศแคนาดา และเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะ ที่สมเด็จพระญาณวชิโรดม เป็นสมเด็จพระราชาคณะ ฝ่ายวิปัสสนาธุระอนึ่งวันนี้ ที่อาคารบุญญาวาส วัดธรรมมงคล เถาบุญนนทวิหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ออกเมรุพระราชทานศพ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินธโร) พระเถระสายวิปัสนา กรรมฐาน ซึ่งเป็นที่เลื่อมใส ศรัทธา ของเหล่าพุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านฝึกจิตสมาธิ ตามแนวทางของหลวงปู่มั่น ภูริทัตตโต

Related News