พระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์บำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

โดย panwilai_c

19 มี.ค. 2565

14 views

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำวันนี้ เวลา 10 นาฬิกา 30 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นาย พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ( ช่วง วรปุญฺโญ ) อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ และผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ณ ห้องรัตนจันทสรวรคุรุ (ฐานองค์พระพุทธธรรมกายเทพมงคล) วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ ซึ่งมรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 สิริอายุ 96 ปี พรรษา 76 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ นับพระมหาเถระผู้เจริญในสมณคุณ สมบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตรมั่นคงมาโดยตลอด ได้ประกอบกรณียกิจ อันเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา และราชอาณาจักรมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้ความสำคัญด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำงานในตำแหน่งสำคัญ อาทิ กรรมการมหาเถรสมาคม ,เจ้าคณะภาค 3 ,เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ และประธานอำนวยการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นสมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เมื่อปี 2538 และดำรงตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช และประธานสมัชชามหาคณิสสร เป็นตำแหน่งสุดท้าย ก่อนถึงแก่มรณภาพ

คุณอาจสนใจ

Related News