พระราชสำนัก

องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

โดย parichat_p

6 พ.ค. 2565

23 views

องคมนตรี ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์


วันนี้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมกันนี้ ได้เปิดอาคารประวัติ จิตร์เจริญ ซึ่งให้บริการด้านทันตกรรม กายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัด ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดสร้างจากผู้มีจิตศรัทธา


โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ สามารถให้บริการผู้ป่วยได้ 110 เตียง ดำเนินงานภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ ด้วยบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัย


โอกาสนี้ได้ มอบโล่เกียรติคุณ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อโรงพยาบาลฯ และมอบถุงพระราชทานแก่ผู้แทน เพื่อนำไปมอบให้ผู้ป่วย รวมทั้งร่วมประชุม เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค ซึ่งจะช่วยพัฒนายกระดับการบริหารจัดการ ให้เป็นโรงพยาบาลพัฒนาตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบ ให้ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพ และเท่าเทียม ดังพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว