พระราชสำนัก

องคมนตรี บำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระราชทานศพ อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ

โดย kodchaporn_j

18 มี.ค. 2565

25 views

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำวันนี้ เวลา 15.58 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นาย พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ( ช่วง วรปุญฺโญ ) อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ และอดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ณ ห้องรัตนจันทสรวรคุรุ (ฐานองค์พระพุทธธรรมกายเทพมงคล) วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ นามเดิมว่า ช่วง สุดประเสริฐ เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2468 ที่จังหวัดสมุทรปราการ หลังจากสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนประชาบาลวัดสังฆราชา ได้บรรพชาขณะอายุ 14 ปี ต่อมาได้อุปสมบทที่วัดปากน้ำ และตั้งใจศึกษา จึงสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค จากสำนักเรียนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามหลังจากนั้นได้สานต่องานที่วัดปากน้ำ โดยได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ตั้งแต่ปี 2508 จนมรณภาพ ตลอดเวลาที่ผ่านมา ได้สร้างคุณูปการทั้งงานปกครอง งานด้านศึกษา และงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ได้รับมอบหมายในตำแหน่งสำคัญ อาทิ กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ และผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ระหว่างปี 2557 ถึง 2560

Related News