พระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

โดย panwilai_c

28 ม.ค. 2565

14 views

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์วันนี้ เวลา 10 นาฬิกา 22 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ณ ห้องรัตนจันทสรวรคุรุ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ ซึ่งมรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 สิริอายุ 96 ปี พรรษา 76 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด และบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานการศพ 7 วัน 50 วัน และ 100 วันสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พระเถระผู้เจริญในสมณคุณ สมบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตรมั่นคงมาโดยตลอด ได้ประกอบกรณียกิจ อันเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา และราชอาณาจักร ตลอดจนให้ความสำคัญด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำงานในตำแหน่งสำคัญ อาทิ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ,เจ้าคณะภาค 3 ,เจ้าคณะใหญ่หนเหนืออีกทั้งได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นสมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เมื่อปี 2538 และดำรงตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช และประธานสมัชชามหาคณิสสร เป็นตำแหน่งสุดท้าย ก่อนถึงแก่มรณภาพ

Related News