พระราชสำนัก

องคมนตรี ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

โดย pattraporn_a

27 ม.ค. 2565

30 views

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ


วันนี้ เวลา 15 นาฬิกา 55 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ และอดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ณ ห้องรัตนจันทสรวรคุรุ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ


สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ นามเดิมว่า ช่วง สุดประเสริฐ เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2468 ที่จังหวัดสมุทรปราการ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนประชาบาลวัดสังฆราชา และได้บรรพชา ขณะอายุ 14 ปี ต่อมาได้อุปสมบทที่วัดปากน้ำ ด้วยความขยันตั้งใจศึกษา และปฏิบัติสมถะ-วิปัสสนา จึงสอบพระปริยัติธรรม สอบนักธรรมได้โดยลำดับ และสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค จากสำนักเรียนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม หลังจากนั้นได้สานต่องานที่วัดปากน้ำ และได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ตั้งแต่ปี 2508 จวบจนมรณภาพ ซึ่งได้สร้างคุณูปการทั้งงานปกครอง งานการศึกษา งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งในและต่างประเทศ จนได้รับมอบหมายให้ทำงานในตำแหน่งสำคัญ อาทิ กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ และผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ระหว่างปี 2557 ถึง 2560

Related News