พระราชสำนัก

องคมนตรี ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วัน พระราชทานศพ "สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์"

โดย pattraporn_a

16 ธ.ค. 2564

17 views

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ และอดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช


วันนี้ เวลา 10 นาฬิกา 22 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ณ ห้องรัตนจันทสรวรคุรุ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ ซึ่งมรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 สิริอายุ 96 ปี พรรษา 76 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด และบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานการศพ 7 วัน 50 วัน และ 100 วัน


สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พระเถระผู้เจริญในสมณคุณ สมบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตรมั่นคงมาโดยตลอด ทั้งได้ประกอบกรณียกิจ อันเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา และราชอาณาจักร ตลอดจนให้ความสำคัญด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ได้รับมอบหมายให้ทำงานในตำแหน่งสำคัญ อาทิ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ,เจ้าคณะภาค 3 ,เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ อีกทั้งได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นสมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เมื่อปี 2538 และดำรงตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช และประธานสมัชชามหาคณิสสร เป็นตำแหน่งสุดท้าย ก่อนถึงแก่มรณภาพ


Related News