พระราชสำนัก

องคมนตรี ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

โดย pattraporn_a

15 ธ.ค. 2564

16 views

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ และอดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช


วันนี้เวลา 16 นาฬิกา 8 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ และอดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ณ ห้องรัตนจันทสรวรคุรุ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ


สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มีนามเดิมว่า ช่วง สุดประเสริฐ เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2468 ที่จังหวัดสมุทรปราการ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนประชาบาลวัดสังฆราชา จากนั้นได้บรรพชาเป็นสามเณร ขณะมีอายุ 14 ปี ที่วัดสังฆราชา ต่อมาได้อุปสมบทที่วัดปากน้ำ ด้วยความขยันตั้งใจศึกษา และปฏิบัติสมถะ-วิปัสสนา จึงสอบพระปริยัติธรรม สอบนักธรรมได้โดยลำดับ และได้ศึกษาในสำนักเรียนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม จนสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค และกลับไปสานต่องานที่วัดปากน้ำ จนได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ตั้งแต่ปี 2508 จวบจนมรณภาพ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้สร้างคุณูปการในหลายด้าน ทั้งงานปกครอง งานการศึกษา งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งในและต่างประเทศ จนได้รับมอบหมายให้ทำงานในตำแหน่งสำคัญ อาทิ กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ และผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ระหว่างปี 2557 ถึง 2560

Related News