พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานความมั่นคง-โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอน

โดย panwilai_c

22 ธ.ค. 2564

38 views

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ และราษฎร ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานความมั่นคง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตาม และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคเหนือ เชิญสิ่งของพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานความมั่นคง กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน 336 ณ ฐานการปฏิบัติการช่องทางปางโยน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสปีใหม่จากนั้น เดินทางไปยังโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สัก และพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร บริเวณป่าของลุ่มน้ำ ลุ่มน้ำปาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เชิญถุงพระราชทานจำนวน 258 ชุด ไปมอบแก่ราษฎร และผู้ปฏิบัติงาน พร้อมเชิญเสื้อกันหนาว รวม 366 ตัว ไปมอบแก่เด็กในพื้นที่โครงการฯ ประกอบด้วย หน่วยปฏิบัติการพื้นที่ บ้านมะโนรา, หน่วยปฏิบัติการพื้นที่ บ้านนาอ่อน , หน่วยปฏิบัติการพื้นที่ บ้านห้วยซลอบ และโครงการพระราชดำริปางตอง โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรแก่ราษฎร เช่น การปลูกอะโวคาโด มะคาเดเมีย และกาแฟพันธุ์อาราบิก้าในช่วงบ่าย องคมนตรี เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการฯไม้ลัน บ้านไม้ลัน อำเภอปางมะผ้า เชิญถุงพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยความมั่นคง หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 17 เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

Related News