พระราชสำนัก

องคมนตรี มอบถุงพระราชทาน แก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย จ.สตูล

โดย kodchaporn_j

6 มิ.ย. 2565

6 views

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสตูลวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ไปประชุมติดตามสถานการณ์ การแก้ไขปัญหาการเกิดวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดสตูล ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูลโดยองคมนตรี ได้เชิญพระบรมราโชบาย ในการให้การช่วยเหลือ ไปแจ้งให้ทราบ เพื่อให้ราษฎรกลับมาใช้ชีวิต และประกอบอาชีพได้โดยเร็ว พร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบวาตภัย เพื่อเชิญไปมอบบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ถูกผลกระทบ พร้อมทั้งได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย ไปกล่าวแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยได้รับทราบจากนั้น ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล จำนวน 3 ครอบครัว พร้อมกับพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจ ยังความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้ จังหวัดสตูล เกิดฝนตกและมีลมกระโชกแรง ส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรเดือดร้อน 664 ครัวเรือน ในพื้นที่ 7 อำเภอ ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว โดยทางจังหวัดได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เร่งสำรวจความเสียหาย และซ่อมแซมบ้านเรือนแล้ว