พระราชสำนัก

องคมนตรี มอบสิ่งของพระราชทาน แก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.พระนครศรีอยุธยา

โดย paweena_c

26 ส.ค. 2565

25 views

องคมนตรี มอบสิ่งของพระราชทาน แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วันนี้ ที่ว่าการอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การแก้ปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยา และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ระบายน้ำออกจากเขื่อน ทำให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่ง ประกอบกับ มีฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน และพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย จำนวน 7 อำเภอ 329 หมู่บ้าน รวม 10,032 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 2,793 ไร่


จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 2,101 ชุด ไปมอบให้กับนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, นายอำเภอเสนา, นายอำเภอบางบาล, นายอำเภอผักไห่ และนายอำเภอบางไทร


สำหรับนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่อไป เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้เจ้าหน้าที่ และผู้ประสบอุทกภัยให้ได้รับทราบ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้ผู้ประสบภัย ผ่านพ้น ความทุกข์ยากไปได้ด้วยดี


ต่อจากนั้น ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบภัย ในพื้นที่ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จำนวน 3 ครอบครัว ทั้งนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ติดตั้งวอร์รูม เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ ตลอด 24 ชั่วโมง


หากเกิดสถานการณ์ จะได้แจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงที รวมทั้ง ตั้งพนังกั้นน้ำสถานที่ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เขตเศรษฐกิจ และเขตชุมชนหนาแน่น ตลอดจน สนับสนุนเครื่องจักรกล วัสดุ และอุปกรณ์ เช่น เรือท้องแบน และเครื่องสูบน้ำ


Related News