พระราชสำนัก

องคมนตรี มอบของพระราชทานผู้ประสบภัย ในพื้นที่ จ.ตราด

โดย paweena_c

11 ส.ค. 2565

8 views

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดตราด


วันนี้ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 422 ถุง ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย


เพื่อนำไปแจกให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ในการนี้ องคมนตรี ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัย และได้เชิญพระบรมราโชบายในการให้การช่วยเหลือ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปแจ้งให้ทราบ เพื่อให้ราษฎรกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วจากนั้น ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย ที่ตำบลทุ่งนนทรีย์ อำเภอเขาสมิง จำนวน 5 ครอบครัว พร้อมกับพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ


โดยจังหวัดตราด ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน ทำให้เกิดฝนตกหนัก และน้ำท่วมขังในอำเภอเมือง อำเภอบ่อไร่ และอำเภอเขาสมิง ราษฎรเดือดร้อน 422 ครัวเรือน ขณะนี้ ยังมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ ทางจังหวัดยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับเร่งให้ความช่วยเหลือต่อไปRelated News