พระราชสำนัก

องคมนตรี ออกรับ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ นำ นร.-นศ.และผู้แทนสถานศึกษา เข้ารับรางวัลพระราชทาน

โดย chiwatthanai_t

3 ต.ค. 2565

55 views

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการนำ นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา เข้ารับรางวัลพระราชทาน


วันนี้ เวลา 15 นาฬิกา 21 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำ นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และการศึกษาวิชาชีพ ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 เข้ารับรางวัล ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต