พระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

โดย petchpawee_k

2 ส.ค. 2566

24 views

วานนี้ (วันที่ 1 ส.ค.) เวลา 17.48 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชา พุทธศักราช 2566ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และพระพุทธเลิศหล้านภาไลย แล้วทรงถวายพุ่มเทียน ธูปเทียนแพ ต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน พร้อมทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชา พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และพระพุทธเลิศหล้านภาไลย แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่หน้าธรรมาสน์ศิลา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศ จากนั้น ทรงจุดเทียนชนวนจากโคมไฟฟ้า พระราชทานแก่พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธี เชิญไปถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวงต่าง ๆ สำหรับนำไปจุดเทียนพรรษา ที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้แล้วจากนั้น ทรงประเคนพุ่มเทียนแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระเปรียญธรรม 9 ประโยค และพระภิกษุนาคหลวง ที่อาสน์สงฆ์ จำนวน 20 รูป แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชวงศ์ องคมนตรี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทรงประเคนและประเคนพุ่มเทียน เมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานพุ่มเทียนจนครบ 350 รูปแล้ว ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงรับการถวายความเคารพ ของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับทั้งนี้ วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ซึ่งในปี 2501 คณะสังฆมนตรี ได้กำหนดให้วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทย เนื่องจากเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงปฐมเทศนา "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" และทรงประกาศพระพุทธศาสนา ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี สาธารณรัฐอินเดีย นอกจากนี้ ยังเป็นวันที่มีพระสงฆ์สาวกองค์แรก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ และเป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัย ครบองค์ 3 คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์เวลา 19.13 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายแบ๊งค์ เลิศสรรค์ศรัญย์ ประธานกรรมการ บริษัท แอล เอส เอส จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 คัน เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 รถพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว เป็นรถพยาบาลที่มีความปลอดภัยสูง มีการออกแบบ และทดสอบสมรรถนะของตัวรถ และเครื่องมือแพทย์บนรถได้ตามมาตรฐานสากล เกี่ยวกับความปลอดภัยของรถพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และผู้ได้รับความช่วยเหลือ