การเมือง

'ชัชชาติ' สัญจรเขตบางรัก ลั่นไม่ผักชีโรยหน้า จัดระเบียบหาบเร่แผงลอย เพื่อคนไทย

โดย passamon_a

13 พ.ย. 2565

77 views

เมื่อวันที่ 12 พ.ย.65 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ลงพื้นที่ เขตบางรัก ในกิจกรรมผู้ว่าสัญจร ซึ่งนายชัชชาติ ได้ร่วมการรือกับผู้บริหารเขตบางรัก ในหลายประเด็น ปัญหาหลักในพื้นที่นี่ อย่างเรื่องการจัดเก็บรายได้ ที่พบว่าลดลง จาก 950 ล้าน ลดเหลือ 600 ล้าน ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนข้อกฎหมายใหม่ในการเก็บรายได้


เรื่องที่สอง หาบเร่ แผงลอย เนื่องจากในเขตบางรักเป็นแหล่งรวมของภาคธุรกิจหลากหลาย จึงมีคนเจ้ามาทำงานจำนวนมาก จึงมีการค้าขาย ซึ่งเรื่องหาบเร่ แผงลอย ได้กำชับทางเขต ให้กวดขันการตั้งแผงโดยเฉพาะบนทางเท้า ห้ามเพิ่มจำนวนคนขาย และส่วนที่มีอยู่เดิมก็ให้หาแนวทางแก้ไข เช่น หาพื้นที่รองรับการค้าขาย อาจจะดำเนินการร่วมกับเอกชน หรือหาพื้นที่สาธารณอื่น ๆ


นอกจากนั้นจะหารือผู้ประกอบการ จัดตลาดนัดแรงงานสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการแรงงาน เพื่อเปิดให้ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ซึ่งบางคนเคยทำงานมาก่อนและเหตุผลบางอย่างต้องตกงานจึงหันมาค้าขาย ได้กลับเข้าสู่ระบบแรงงานอีกครั้ง


ซึ่งการแก้ไขปัญหาหาบเร่แผงลอยนั้น ทางกรุงเทพมหานครไม่ได้ต้องการแก้ด้วยการไล่ที่ แต่ต้องดูในมิติอื่น ๆ เช่นหาพื้นที่ทดแทนสร้างอาชีพอื่นทดแทน เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ในระยะยาว


นอกจากนั้นในพื้นที่เขตบางรัก ยังมีเรื่องของการป้องกันอัคคีภัยที่จะต้องกำชับให้ทางเขตและชุมชน ต้องหมั่นฝึกซ้อมแผนรับมือทำความเข้าใจ จุดรวมพล จุดอพยพ และแผนหนีไฟของชุมชนต่าง ๆ เพื่อลดความสูญเสีย


ประเด็นด้านการศึกษา ในพื้นที่เขตบางรักเอง มีโรงเรียน 5 แห่งได้เข้าร่วมเขตนวัตกรรมการศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี แต่ก็ได้สั่งกำชับให้หมั่นตรวจสอบเรื่องอาหารกลางวันที่จะต้องมีคุณภาพ ซึ่งในอนาคตได้เสนอให้สถานศึกษาเพิ่มทางเลือกด้านอาหารให้กับผู้เรียน เช่นเพิ่มสลัดบาร์หรือผลไม้เป็นทางเลือกแทนขนมขบเคี้ยว


และยังมีแนวคิดการทำกิจกรรม Food bank ธนาคารอาหาร เหมือนในต่างประเทศ ที่จะมีกลุ่มผู้ประกอบการจะนำอาหารผลไม้ผักต่าง ๆ ที่มีเหลือหรืออยู่ในกลุ่มอาหารที่ใกล้ถึงวันหมดอายุ แต่ยังสามารถรับประทานได้คือยังไม่หมดอายุ นำมารวมยังธนาคารอาหารและเปิดแจกจ่ายให้กับคนทั่วไปสามารถนำกลับไปรับประทานหรือซื้อในราคาถูก


เรื่องพื้นที่ทางเดินเท้า ในเขตบางรักเองเพิ่งมีการจัดทำทางเท้าใหม่ในหลายจุด ได้กำชับให้มีการกวดขันเรื่องการใช้พื้นที่ทางเท้าให้ถูกประเภทต้องไม่มีการรุกล้ำหรือตั้งแผงค้าเพื่อให้ทางเท้าได้ใช้ประโยชน์ ถูกต้อง


ส่วนเรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมเอเปค ที่ใกล้จะถึง นายชัชชาติ ระบุว่า ตอนนี้หลายส่วนมีความพร้อม ยังมีปัญหาอยู่บ้างแต่ไม่มีจุดไหนที่ต้องกังวลใจ กรุงเทพมหานครรับผิดชอบในส่วนสถานที่ มีการจัดเตรียมสถานที่ตกแต่งเส้นทางผ่าน ที่ใกล้ศูนย์ประชุม และเส้นทางเดินทางยังที่พัก รวมถึงทำกิจกรรมของผู้นำ ซึ่งในขณะนี้ในโซเชียลมีการชื่นชมและอยากขอให้เส้นทางหรือสถานที่เหล่านี้คงอยู่คงความสวยงามไว้


โดยเรื่องนี้ นายชัชชาติ กล่าวว่า หลายจุดก็สามารถทำได้ การเตรียมความพร้อมครั้งนี้หากเปรียบเหมือนช่วงเทศกาลหรือกิจกรรมหนึ่ง บางอย่างสามารถคงไว้ได้ แต่บางอย่างอาจเปลี่ยนแปลง เช่นดอกไม้ที่อาจมีการเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาล


นอกจากนั้นเรื่องความกังวลกลุ่มหาบเร่แผงลอย ในช่วงเส้นทางไกลพื้นที่ประชุมและเส้นทางผ่าน นายชัชชาติ ระบุว่า คงไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ในเวลาเดียว แต่จะขอให้อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากที่สุด เพราะหาบเร่แผงลอยมีมานาน ตนไม่ได้ต้องการจัดระเบียบแบบผักชีโรยหน้า แต่อยากทำเพื่อแก้ไขปัญหานี้ให้คนไทยมากกว่า จึงต้องขอใช้เวลาในการแก้ไข ซึ่งในปัจจุบันได้พยายามควบคุมจำนวนหาบเร่แผงลอยไม่ให้เพิ่มมากไปกว่าที่มีอยู่ และในหลายจุด ก็ได้เข้าไปแก้ไขด้วยการหาพื้นที่ให้ขายสินค้าทดแทนการใช้ทางเท้า แต่ก็ต้องใช้เวลาในการแก้ไขไม่ใช่ทำแค่เฉพาะต้อนรับผู้นำประเทศอื่น


อย่างไรก็ตาม ในส่วนของสถานที่การประชุมศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และสวนเบญจกิติ ซึ่งมีการเข้าไปจัดตกแต่งสถานที่พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ที่ลานน้ำพุ จนสามารถเปิดใช้งานได้ จึงอยากให้คนไทยได้ลองเข้าไปชมความงามของน้ำพุซึ่งยังมีเวลาอีก 2 วัน ก่อนที่จะมีการปิดสวน เพื่อเตรียมสถานที่สำหรับการประชุมผู้นำเอเปค


ชมผ่าน YouTube ได้ที่นี่ : https://youtu.be/zatdllSpNdA


คุณอาจสนใจ

Related News