เลือกตั้งและการเมือง

กมธ.งบฯ 68 ฝั่ง 'ก้าวไกล' จี้ถามเดือด 'ดิจิทัลวอลเล็ต' ด้าน 'จุลพันธ์' ชิงปิดประชุม พร้อมสั่งทำเอกสารใหม่

โดย nattachat_c

27 มิ.ย. 2567

73 views

กมธ.งบฯ ฝั่ง ‘ก้าวไกล’ รุมซัก ‘ดิจิทัลวอลเล็ต’ หลังไม่มีเอกสารรายละเอียด ‘ศิริกัญญา’ บี้ แจงเหตุผลเพิ่มรายการใหม่ในงบกลาง-แถมไร้หน่วยงานรับผิดชอบ 'วีระ' โวย ใช้งบเยอะแต่ไร้รายละเอียด ขณะที่ ‘สุรเชษฐ์’ เสนอแขวน ฟาก ‘จุลพันธ์’ รับลูก ชิงปิดประชุมพร้อมสั่งทำเอกสารรายงานกมธ.อีกครั้ง


วานนี้ (26 มิ.ย. 67) ที่รัฐสภา ในการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยมีนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะรองประธาน กมธ.ฯ ทำหน้าที่ประธานการประชุม ซึ่งเป็นการพิจารณาเรียงตามรายมาตรา มีการเชิญสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, กระทรวงการคลัง, ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงบประมาณ เข้าชี้แจง


เมื่อเข้าสู่การพิจารณาในมาตรา 6 งบกลาง จำนวน 805,745 ล้านบาท มีการเชิญสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง / กรมบัญชีกลาง / สำนักงบประมาณ เข้าชี้เแจงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ


โดย กมธ.ส่วนใหญ่จากพรรคก้าวไกล ได้ซักถามในประเด็นดังกล่าว


น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะกมธ.ฯ สอบถามถึงโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ที่อ้างว่ากระตุ้นเศรษฐกิจ ว่า หากพิจารณาตามมาตรา 22 ของ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง การจะตั้งเป็นงบกลางต้องเป็นกรณีที่ไม่สามารถจัดสรร หรือไม่ควรจัดสรรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้  ซึ่งน่าจะชัดเจนแล้วว่า สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังที่มาชี้แจงครั้งนี้ แสดงว่าเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการนี้ใช่หรือไม่ เมื่อยังไม่มีเจ้าภาพที่ชัดเจน ในการจัดงบปี 2568 แต่เมื่อมาถึงขั้นนี้แล้ว การจะนำกลับไปอยู่กับสำนักงบประมาณคงจะเป็นไปไม่ได้แล้ว จึงขอถามว่า ทำไมจึงต้องมาเพิ่มในรายการใหม่ และค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เข้าใจว่ามีการคำนวณว่าเป็นรายจ่ายลงทุน ตกลงแล้วจาก 1.52 แสนล้านบาทนี้ คิดเป็นรายจ่ายลงทุนกี่เปอร์เซ็นต์


น.ส.ศิริกัญญา กล่าวต่อว่า เพราะหากจะระบุว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้น อาจจะตีความได้ว่า บางส่วนเป็นรายจ่ายลงทุนเหมือนในอดีต ที่เคยใช้ในการลงทุนภาครัฐ ท้องถิ่น หรือเศรษฐกิจฐานราก


แต่เมื่อเป็นการใช้จ่ายเพื่อโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ทำไมจึงมีการระบุว่า 80 เปอร์เซ็นต์ เป็นรายจ่ายลงทุน เพราะไม่มีกฎเกณฑ์ใด ๆ หรือมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก็ไม่ได้บอกว่า โครงการนี้จะมีกฎเกณฑ์นี้ให้ประชาชนใช้ในการลงทุน หรือซื้อสิ่งของที่เป็นไปในแนวทางการลงทุน เพราะเขาอาจจะใช้ในการบริโภคก็ได้ ดังนั้น การกำหนดสัดส่วนสูงเช่นนี้ จะสมควรเหตุสมผลหรือไม่ และหากหักลบในส่วนนี้ออกไปจากรายจ่ายลงทุนจริง จะทำให้รายจ่ายลงทุนของงบประมาณปี 2568 เหลืออยู่เท่าไหร่


ขณะที่ นายวีระยุทธ์ กาญจน์ชูฉัตร ในฐานะกมธ.ฯ สอบถามว่า กรณีที่มีการชี้แจงการใช้จ่ายงบกระตุ้นเศรษฐกิจในวัตถุประสงค์เขียนว่าเป็นการรักษาความสามารถการแข่งขันของประเทศ จึงขอให้ชี้แจงว่า จะรักษาความสามารถการแข่งขันอย่างไร  


ด้าน นายวิจักขณ์ฤทธิ์ จิวจินดา กมธ.ฯ สอบถามว่า กรณีที่มาของเงิน 3 ฝ่ายคือ งบกลางในปี 2568 งบบางส่วนในปี 2567 และจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ขณะนี้ ได้มีการชี้แจงจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าไม่สามารถใช้เงินจาก ธกส.ได้ ฉะนั้น จึงขอถามว่าจะนำเงินจากส่วนไหนมาใช้ทดแทน


นายวีระ ธีระภัทรานนท์ กมธ.ฯ​ สอบถามว่า เราจะใช้เงินกว่า 1.52 แสนล้านบาทแต่กลับไม่มีรายละเอียด เช่น ที่มาของโครงการ ประมาณการได้ผลมากน้อยแค่ไหน หรือการจับจ่ายใช้สอย มีแต่บอกเป็นมติ ครม. ควรจะเอารายละเอียดตั้งแต่เริ่มต้นทั้งหมดมาให้ที่ประชุมพิจารณา เพราะข้อมูลที่สำนักงบประมาณให้มามีน้อยมาก ควรจะกลับไปทำข้อมูลมาใหม่จะดีกว่า


ตัวแทนสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชี้เแจงว่า เหตุผลที่ต้องใช้งบกลาง เพราะไม่รู้เป้าหมาย และยังไม่รู้หน่วยงาน ซึ่งในกรณีนี้ ยังไม่รู้หน่วยงาน กระทรวงการคลังแค่เป็นผู้จัดทำคำขอของวงเงินนี้ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ


ส่วนเรื่องหน่วยงานของรัฐที่จะเป็นแหล่งที่มาของเงินนั้น เรายังมองอยู่ที่ ธกส. แต่ยังไม่ได้หารือไปที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งจะมีการหารือภายในเกี่ยวกับข้อกฎหมายในเบื้องต้นก่อน


ส่วนการใช้เงินนี้จะเป็นไปตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังหรือไม่ เราได้พิจารณาแล้วในเรื่องจัดส่วนการจัดงบประมาณการกู้เงินหนี้ของประเทศยังอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลัง ส่วนข้อมูลรายละเอียดของโครงการ เราจะทำเอกสารกลับมาเสนอให้ กมธ.ฯ อีกครั้ง


ฟากตัวแทนสำนักงานงบประมาณ ยืนยันว่าโครงการนี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมให้มีเม็ดเงินในระบบได้


ด้านนายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะ กมธ. กล่าวว่า ตนพยายามตั้งใจฟังการอภิปรายของ กมธ.หลายคน และการชี้แจงของหน่วยงาน เห็นว่ายังมีรายละเอียดที่สำคัญอีกเยอะ ตนจึงคิดว่าจำเป็นต้องแขวนไว้ก่อน จนกว่าจะมีเอกสารเพื่อให้ กมธ.ได้อ่านรายละเอียด หากจะให้พิจารณาผ่าน ๆ ไป ตนมองว่าไม่ดีแน่นอน ซึ่งตนสนใจเอกสารคำขอของงบประมาณแต่ละขั้นตอน เอกสารการพิจารณาตั้งรายการใหม่ขึ้นมา ทั้งเหตุผลและหน่วยงานที่เป็นผู้ชงเรื่อง รวมถึงเอกสารการคำนวณว่าเป็นรายจ่ายลงทุน และส่งผลอย่างไร วันนี้ให้พูดไปเรื่อย ๆ ก็คงไม่จบแน่นอน


ด้านนายวีระ กล่าวเสริมว่า ตนเข้าใจว่า เรื่องนี้มาจากคณะกรรมการนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัลวอลเล็ต หากต้นเรื่องอยู่ที่นั่น ควรเอารายงานทั้ง 3 ครั้ง มาให้ กมธ.ฯ ดูด้วย จะได้รู้ว่ามีการถกกันอย่างไรถึงได้กลายมาเป็นแบบนี้ โดยไม่มีหน่วยงานเจ้าภาพ ทั้งเม็ดเงินทั้ง 3 ก้อน ตนมองว่าการคำนวณรายจ่ายลงทุนเป็น 80 เปอร์เซ็นต์นั้นไม่ถูกต้อง ควรจะต่ำกว่านั้น


อย่างไรก็ตาม กมธ.ฯ จากสัดส่วนพรรคก้าวไกล ยังได้ขอเอกสารเพิ่มเติมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่อัปเดตล่าสุด และรายการค่าใช้จ่ายฉุกเฉินในงบปี 2566 และปี 2567, มติครม.ที่เกี่ยวข้องด้วย รวมถึงเอกสารแผนการดำเนินงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สามารถให้หน่วยงานนำนโยบายไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสม


จากนั้น นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ตนในฐานะที่ดูแลงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ สามารถชี้แจงด้วยวาจาได้ แต่อยากชี้แจงทางเอกสารมากกว่า แม้จะนั่งเป็น กมธ.ฯ ในฝ่ายรัฐบาลฟังการชี้แจงของหน่วยงาน ก็ยังงงว่าทำไมสรุปได้ขนาดนี้ ถ้าตนอยู่ฝ่ายค้านก็เห็นด้วยกับการแขวน


ดังนั้น จึงขอกลับไปทำเอกสารมาใหม่แล้วจะนำกลับมารายงานในห้อง กมธ.ฯ อีกครั้งเมื่อมีความพร้อม และขอย้ำว่าต้องเป็นเอกสารครบถ้วนตั้งแต่เริ่มมีมติ ครม. การตั้งคณะกรรมการนโยบายฯ ที่ลงรายละเอียด รวมถึงอนุกรรมการที่ลงในเนื้องาน รวมถึงข้อสงสัยของ กมธ.ฯ เพื่อนำกลับมาเสนออีกครั้ง ก่อนจะปิดประชุมเนื่องจากหมดวาระในการพิจารณาวานนี้

------------------


รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/PYqRYencCmo
คุณอาจสนใจ

Related News