เลือกตั้งและการเมือง

"ก้าวไกล" แฉ "ส่วยทุเรียน" พบไลน์หลุดสั่งตำรวจหามาต้อนรับผู้ใหญ่

โดย thanaporn_s

9 มิ.ย. 2567

242 views

"ก้าวไกล" แฉ "ส่วยทุเรียน" ระบบอุปถัมภ์ในวงการตำรวจ หลังพบไลน์หลุดมีคำสั่งให้หาทุเรียนมาต้อนรับ ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ลั่นมีแบบนี้ทั่วประเทศ ชี้ต้องขจัดวัฒนธรรมนี้ให้หมดไปจากระบบราชการ


เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน นายธันย์ชนน ศรีอัษฎาวุธกุล ผู้ช่วยรองเลขาธิการพรรคก้าวไกล ออกมาโพสต์ถึงข่าว “ส่วยทุเรียน” ที่มีภาพแชตไลน์ของ สภ.กันทรลักษ์ มีคำสั่งให้ตำรวจและสายตรวจในหาทุเรียนมาต้อนรับตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่มาตรวจราชการ โดยมีรายละเอียดระบุว่า กรณีนี้ไม่ควรเป็นมาตรฐานที่ยอมรับได้ในวงการราชการใดๆ แม้จะเป็นประเพณีภายในวงการตำรวจที่ทำกันมานานเป็นปกติ รวมทั้งวงการคนในเครื่องแบบ หรือข้าราชการ แต่ในมุมหนึ่งนี่คือหนึ่งในบ่อเกิดของระบบอุปถัมภ์ที่เลวร้ายที่สุด


การเตรียมหาทุเรียนให้นายตำรวจผู้ใหญ่ไม่ใช่ภาระงานของตำรวจถึงขนาดที่จะต้องมีคำสั่งลงมา แม้จะเป็นคำสั่งแบบไม่ทางการ แต่ก็ไม่ใช่อะไรที่ตำรวจชั้นผู้น้อยจะปฏิเสธได้ กลายเป็นการสร้างภาระงานทับถมงานที่มีเยอะอยู่แล้ว รวมทั้งเป็นการเบียดบังเงินเดือนของตำรวจชั้นผู้น้อย หรือนำไปสู่การใช้พฤติกรรมรีดไถเพื่อให้ได้ของมา ซึ่งสุดท้ายผลของความชั่วร้ายนี้ก็ต้องมาตกอยู่กับประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อย ไปจนถึงตำรวจชั้นผู้น้อยอีก


นายธันย์ชนนกล่าวต่อไปว่า ทุกคนรู้ดีว่ากรณีส่วยทุเรียนไม่ใช่กรณีเดียวที่เกิดขึ้นแน่ๆ เพียงแต่หลายกรณีที่เกิดขึ้นยังไม่ถูกเปิดโปงออกมา และการจะแก้ปัญหานี้ต้องมีการดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องใน 3 ระดับหลักๆ ได้แก่

1) ระดับผู้นำและนโยบาย ผู้บังคับบัญชาระดับสูงต้องมีเจตจำนงทางการเมืองที่ชัดเจนในการปราบปรามทุจริต กำหนดนโยบายที่เป็นรูปธรรมเพื่อแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยตนเอง ออกกฎระเบียบห้ามมิให้มีการเรี่ยไรหรือให้สินบนกันในองค์กร และมีบทลงโทษที่ชัดเจนหากฝ่าฝืน

2) ระดับระบบและกลไก ปฏิรูประบบการตรวจสอบและถ่วงดุลให้มีความเป็นอิสระ โปร่งใส ตรวจสอบได้ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันและตรวจจับการทุจริต เปิดช่องทางร้องเรียนให้ประชาชน ปรับปรุงสวัสดิการและค่าตอบแทนโดยเฉพาะชั้นผู้น้อยให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ จัดสรรงบประมาณอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม สร้างระบบคัดกรอง เลื่อนขั้น แต่งตั้งโยกย้ายที่เป็นธรรม โปร่งใส ปราศจากระบบอุปถัมภ์


3) ระดับบุคลากร ปลูกฝังค่านิยมของความซื่อสัตย์ สุจริต จิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี ตั้งแต่เริ่มเข้ารับราชการ จัดอบรมจริยธรรม คุณธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ สร้างระบบจูงใจ เช่น รางวัลและยกย่องเชิดชูผู้ที่มีความซื่อสัตย์ ลงโทษผู้ที่กระทำผิดอย่างจริงจัง เด็ดขาด เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ


“ปัญหาการทุจริตและระบบอุปถัมภ์เป็นเรื่องที่ฝังรากลึกมานาน การแก้ไขจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งผู้นำ หน่วยงาน และตัวบุคลากรเอง โดยต้องมีมาตรการที่ชัดเจนและลงมือทำอย่างจริงจังต่อเนื่อง เพื่อขจัดวัฒนธรรมที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้ให้หมดไปจากระบบราชการในระยะยาว”


แท็กที่เกี่ยวข้อง  ทุเรียน ,ก้าวไกล ,ส่วยทุเรียน

คุณอาจสนใจ

Related News