เลือกตั้งและการเมือง

กกต.แจงปม 'ยุบพรรคเทอร์โบ' ทำตาม พ.ร.บ.ปี 65 หลังหลายพรรคแคลงใจ ทำไมออกระเบียบใหม่ช่วงนี้

โดย nattachat_c

20 ก.พ. 2566

244 views

จากกรณี คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกระเบียบใหม่ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 66 โดยมีระเบียบสำคัญข้อหนึ่งคือ 'ระเบียบเกี่ยวข้องกับการยุบพรรค' ว่า


ความผิดที่ 92 เป็นต้นว่า...

  • ถ้าโดนเรื่องล้มล้างการปกครอง
  • โดนเรื่องรับเงินต่างชาติ
  • มีคนครอบงำพรรค
  • พรรครับเงินทุนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น เงินค้ายา เงินบ่อนพนัน

--------------

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบาย พรรคเสรีรวมไทย และอดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า


“แก้ระเบียบใหม่ กกต. ต่อจากนี้ยุบพรรคติดเทอร์โบ 15 กุมภาพันธ์ 2566 กกต.ออกระเบียบใหม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาอีกฉบับ คือ ระเบียบว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพรรคการเมือง พ.ศ.2566 มีสาระสำคัญ คือ


1.ยกเลิกระเบียบเก่า ของปี 2564

2.พรรคไหนถูกร้องหรือพบว่าทำผิด มาตรา 92 ของ พ.ร.ป.พรรคการเมือง (ล้มล้างการปกครอง ปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตย แสวงหากำไร ยอมให้คนนอกครอบงำ รับบริจาคจากบุคคลเพื่อบ่อนทำลายความมั่นคง สนับสนุนคุกคามความสงบเรียบร้อย เรียกรับเพื่อให้ได้ตำแหน่งทางการเมือง รับเงินจากแหล่งมิชอบด้วยกฎหมาย รับเงินจากคนไม่มีสัญชาติไทย) ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อรับหรือไม่รับเรื่องใน 7 วัน

3.การรวบรวมข้อเท็จจริง ให้เสร็จใน 30 วัน ขอขยายได้ครั้งละ 30 วัน

4.เมื่อเสนอ กกต.ลงมติยุบพรรค ให้ กกต.พิจารณาให้เสร็จภายใน 30 วัน เพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยุบพรรค

5.ระเบียบนี้ ไม่ใช้กับคำร้องเก่าก่อนประกาศ ฤทธิเดชจริงจริง”


มันน่าคิดที่ระเบียบใหม่ ถ้ามีคนร้อง หรือปรากฎต่อนายทะเบียน กฎหมายใหม่ให้รีบเสาะแสวงหาข้อเท็จจริงภายใน 7 วัน เพื่อเสนอนายทะเบียนต่อ ว่าจะรับเรื่องหรือโยนทิ้ง


ถ้ารับเรื่อง ให้ตรวจสอบให้เสร็จภายใน 30 วัน สามารถขยายต่อได้อีก 30 วัน และถ้าพบว่ามีมูลความผิดจริง ให้เสนอก่อ ที่ประชุม กกต. และ ที่ประชุมต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน แล้วส่งไปศาลรัฐธรรมนูญ  


กรอบที่ออกมา อาจทำให้เร็ว แต่ถ้าเลือกปฏิบัติขจะทำให้เกิดการยุบพรรคแบบเทอร์โบ แล้วเรื่องเก่าก็ให้ใช้ระเบียบเก่า ซึ่งมันประหลาด เหมือนเรื่องที่ร้องในอดีต ก็จะใช้ระเบียบเก่า มันไม่ถูกต้อง 


อดีต พรรคการเมืองได้เงินเทา 3 ล้าน และมีคนร้องไปแล้ว ดันไม่ใช้ระเบียบใหม่ จึงเกิดข้อสงสัยว่าทำไมระเบียบนี้ออกมา เป็นไปได้ไหมว่าจะทำให้พรรคบางพรรคถูกยุบ เป็นการกลั่นแกล้งหรือการตัดขากันหรือเปล่า อยากให้ กกต.ออกมาชี้แจง


หรือถ้ายุบพรรคหลังเลือกตั้ง ก็จะเกิดการซื้อขายตัว ซึ่งไม่ดีต่อการเมืองไทย 

--------------

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ แหล่งข่าวจากจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า กรณีที่ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพรรคเสรีรวมไทย (สร.) และอดีต กกต. ออกมาตั้งข้อสังเกตเรื่องระเบียบว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพรรคการเมือง พ.ศ.2566 ของ กกต.ที่ปรับแก้เรื่องการยุบพรรคการเมืองว่าหลังจากนี้จะทำให้การยุบพรรคตามมาตรา 92 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองรวดเร็วแบบติดเทอร์โบ ว่า


การปรับแก้ไขระเบียบว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงฯ เป็นการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ.2565 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 23 มกราคม ที่ผ่านมา


แหล่งข่าวระบุว่า กฎหมายดังกล่าวกำหนดให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม อาทิ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงสำนักงาน กกต.มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการงานในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน ต้องมีกำหนดการแล้วเสร็จ สามารถติดตามความคืบหน้าและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ชักช้า เมื่อประชาชนมาสอบถามต้องสามารถตอบและชี้แจงได้


“เมื่อ กกต.เป็นหนึ่งในองค์กรที่ พ.ร.บ.กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมกำหนดไว้ว่าต้องกำหนดระยะเวลาการทำงาน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องดำเนินการให้สอดคล้อง กกต.ไม่ได้เป็นการปรับแก้ไขตามอำเภอใจเพื่อจงใจกลั่นแกล้งเล่นงานใคร หรือพรรคการเมืองแต่อย่างใด ทุกอย่างมีกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนอยู่แล้ว หากไม่ได้ทำผิด ปฏิบัติตามกฎหมายก็ไม่จำเป็นต้องกลัวที่จะโดนตรวจสอบ


“ส่วนที่มองว่ารวดเร็วแบบติดเทอร์โบ ไม่อยากให้มองแบบนั้น แต่เมื่อมีการกำหนดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนแล้ว ทุกอย่างก็จะรวดเร็วขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์กับประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม” แหล่งข่าวระบุ

--------------

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า


การยุบพรรค จริงๆ แล้วไม่ควรมี แต่เมื่อมีบัญญัติในรัฐธรรมนูญก็ต้องไปแก้ที่รัฐธรรมนูญ ประเด็นการเร่งรัดตรงนี้ ในฐานะนายทะเบียนเป็นผู้ดูแลพรรคการเมือง มาเร่งออกกฎหมายให้ง่ายในการยุบมันผิดหลักการ อาจจะมองเป็นการบริหารจัดการพรรคให้รวดเร็วขึ้น แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สมควรออกจากระเบียบให้ทำได้ยากขึ้น เพื่อป้องกันพรรคการเมือง ซึ่งเป็นของคนหมู่มากถูกยุบ แม้ว่าจะรุนแรง แต่ควรมีกระบวนการหลายชั้นกลั่นกรอง

--------------

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า


กกต.เป็นองค์กรอิสระ การจะออกระเบียบอะไร เป็นอำนาจของ กกต.ที่จะต้องดำเนินการไปตามกฎหมายเหมือนกัน เพราะ กกต.เป็นผู้รักษาการกฎหมาย ไม่อยากให้ใครมองในแง่ร้ายว่า กกต.ออกระเบียบมาแล้วจะมีผลต่อใครอย่างไร ซึ่งคิดว่า ไม่ว่าในกรณีการสรรหาสมาชิก กรณีแบ่งเขต หรือแม้แต่กรณีใหม่อย่างการยุบพรรคการเมือง ที่ไม่ดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย


คิดว่า กกต.ผ่านประสบการณ์ ที่จะจัดการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมอยู่เเล้ว ที่ผ่านมาตนเห็นด้วยกับ กกต. ยืนยันอยู่เสมอว่า ตนสนับสนุนการจัดบริหารจัดการเลือกตั้งของ กกต. ที่ผ่านมายังไม่เห็นอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อการเลือกตั้ง แต่สิ่งที่เป็นห่วงมีอย่างเดียว คือ กกต.จะควบคุมการเลือกตั้งให้สุจริตเที่ยงธรรมอย่างไร

--------------

รับชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/b12dVDlu66M

คุณอาจสนใจ