การเมือง

“ธรรมนัส” ไม่อภิปรายงบประมาณปี 2566 ให้ลูกพรรคโชว์ลีลา

โดย paranee_s

30 พ.ค. 2565

76 views

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รักษาการเลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทย กล่าวถึง ทิศทางการอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ว่า ตนยังยืนยันแนวความคิดเดิมว่างบฯส่วนใด ทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและเป็นประโยชน์กับบ้านเมือง ก็ยินดีจะสนับสนุน แต่ถ้างบฯ ส่วนใด เมื่อนำมาพิจารณาในชั้นของคณะกรรมาธิการแล้ว ไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนและบ้านเมือง ก็จำเป็นต้องมานั่งคุยกัน


เมื่อถามว่าการมองไปถึงชั้นตั้งคณะกรรมาธิการฯแล้ว แสดงว่าพรรคเศรษฐกิจไทยจะให้ความเห็นชอบในชั้นวาระรับหลักการใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ในวันที่ 31 พ.ค. เวลา 09.00 น. พรรคจะมีการประชุมกัน อย่างไรก็ตามพรรคยังยึดหลักประชาชนเป็นที่ตั้ง


ส่วนเป็นไปได้หรือไม่ว่า หากยังไม่ชัดเจนจะใช้วิธีงดออกเสียง ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่ใช่เป็นเรื่องของการไม่มีความชัดเจน งบประมาณในแต่ละเรื่องแตกต่างกัน ซึ่งตนก็เคยบริหารราชการแผ่นดินมา สิ่งใดที่เกิดประโยชน์กับบ้านเมืองก็จะทำ แต่ถ้านำไปใช้ไม่เกิดประโยชน์กับบ้านเมืองในบางเรื่องตนก็ต้องคัดค้าน มีหลายเรื่อง หลายกระทรวงที่เห็นแล้วไม่เกิดประโยชน์กับประเทศชาติ


อย่างไรก็ตามในส่วนนี้ ตนจะไม่เป็นผู้อภิปราย โดยจะให้สมาชิกพรรคฯ เป็นผู้อภิปราย ส่วนการเข้าไปทำหน้าที่ในกรรมาธิการฯนั้น ตนขอพิจารณาดูก่อนว่าจะไปทำหน้าที่เองหรือไม่


คุณอาจสนใจ