เลือกตั้งและการเมือง

ผ่านฉลุย! มติ 359 เสียง เห็นชอบ ร่างพ.ร.บ.ซ้อมทรมานและอุ้มหาย วาระที่ 3

โดย kodchaporn_j

23 ก.พ. 2565

28 views

สภาฯผ่านร่างพ.ร.บ.ซ้อมทรมานและอุ้มหายวาระที่ 3


ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย ในวาระ 3 เห็นชอบ 359 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และไม่ลงคะแนน 2 เสียง จากจำนวนผู้ลงมติ 362 เสียง ขั้นตอนหลังจากนี้จะนำเข้าสู่การพิจารณาต่อไปถือเป็นการผ่านกฏหมายครั้งประวัติศาสตร์ที่รอคอยมา 15 ปี และในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร มีการแต่งตั้งนักสิทธิมนุษยชนและครอบครัวเหยื่อผู้เสียหายเข้าร่วมด้วย เช่น นางสาวอังคณา นีละไพจิตร ได้ขอบคุณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ลงมติเห็นชอบตามที่กรรมาธิการได้พิจารณาไว้ และฝ่ายรัฐบาลที่ขอถอนการสงวนแปรญัตติ เชื่อว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะมีประโยชน์ในการคุ้มครองคนที่ถูกบังคับสูญหาย และสามารถบังคับใช้ได้จริงร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นการอนุวัติให้เป็นไปตามหลักการสิทธิมนุษยชน คือ อนุสัญญาฯ ด้านการทรมาน และด้านการอุ้มหาย โดยเฉพาะมาตราสุดท้ายที่เขียนไว้ในบทเฉพาะกาลก็คือ ผู้ถูกบังคับให้สูญหายก่อนพระราชบัญญัตินี้ ให้มีผลคุ้มครอง อยู่ในความรับผิดชอบในการสืบสวนสอบสวน รวมถึงผู้เสียหายจะได้รับการชดใช้เยียวยาด้วย และคาดหวังว่า สมาชิกวุฒิสภาจะให้ความเห็นชอบด้วย

คุณอาจสนใจ

Related News