ต่างประเทศ

สส.เผ่าเมารีในนิวซีแลนด์เต้นฮากากลางสภา-พูดสาบานตนฝ่าฝืนกฎระเบียบสภา

โดย kanyapak_w

5 ธ.ค. 2566

419 views

ที่นิวซีแลนด์ วันนี้มีพิธีสาบานตนของสส.ในสภา ซึ่งสส.ของชนพื้นเมืองเมารีได้ฝ่าฝืนกฏระเบียบสภาที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมาตลอด โดยพวกเขาได้กล่าวคำจงรักภักดีต่อชนเผ่าเมารีก่อน และยังเต้นฮากา กลางสภาด้วยโดยช่วงหนึ่งของการประชุม ได้มีนายราวิรี ไวติตี (Rawiri Waititi) หนึ่งในหัวหน้าพรรคเมารี ลุกขึ้นยืนสาบานตนพร้อมกับเพื่อนร่วมพรรคอีก 5 คน กล่าวคำสาบานตนว่า จะซื่อสัตย์และภักดีต่อลูกหลานชนเผ่าเมารี จะปฏิบัติหน้าที่ตามสนธิสัญญาไวตางี (Waitangi) รับรองอำนาจอธิปไตยของบริเตนเหนือนิวซีแลนด์จากนั้นนายไวติตี ก็เต้นฮากา ซึ่งเป็นการเต้นรำพื้นเมืองของชนเผ่าเมารี และเดินไปยังเลขาธิการสภา เพื่อทำพิธีสาบานตนกล่าวคำแสดงความจงรักภักดีพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นพิธีสาบานตนที่ผิดธรรมเนียมปฏิบัติ เพราะตามธรรมเนียมแล้วต้องกล่าวแสดงความจงรักภักดีต่อกษัตริย์ของสหราชอาณาจักรก่อน

คุณอาจสนใจ

Related News