โต้ดรามา นมคุณภาพต่ำ อย.การันตี 'นมโรงเรียน' ประโยชน์ครบ ได้มาตรฐาน ขอพ่อแม่มั่นใจ

โต้ดรามา นมคุณภาพต่ำ อย.การันตี 'นมโรงเรียน' ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานเข้มงวด ขอผู้ปกครองมั่นใจ เป็นนมโคสดแท้ 100% ที่ไม่แต่งกลิ่น ไม่เติมน้ำตาล มีคุณประโยชน์อย่างสูงต่อเด็กนักเรียนเภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับนมโรงเรียนว่ามีคุณภาพมาตรฐานต่ำกว่านมในท้องตลาดทั่วไปนั้น ไม่เป็นความจริง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้ความสำคัญกับนมโรงเรียนเพื่อให้เด็กไทยได้ดื่มนมที่ดี มีคุณภาพมาตรฐาน พร้อมการันตีว่า นมโรงเรียนมีคุณภาพ คุณประโยชน์ครบถ้วนที่ผ่านมา อย. ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ กำกับดูแลคุณภาพนมโรงเรียนอย่างเข้มงวด และควบคุมการผลิตเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice; GMP) มีการตรวจโรงงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ควบคุมการเก็บรักษาและการขนส่งถูกสุขลักษณะ ควบคุมอุณหภูมิเพื่อป้องกันการบูดเสีย นอกจากนี้ ยังมีการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ทั้งนมพาสเจอไรซ์ และนมยูเอชที ส่งตรวจวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ทุกเดือน และตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารอาหาร ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งหากตรวจพบผลิตภัณฑ์ไม่ผ่านมาตรฐานหรือสถานที่ผลิตไม่ผ่านเกณฑ์ จะมีโทษตามกฎหมาย และถูกตัดสิทธิการจำหน่ายนมโรงเรียนด้วยรองเลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า นอกจากการควบคุมการผลิต การเก็บรักษา การขนส่งจากโรงงานถึงโรงเรียนแล้ว โรงเรียนต้องมีควบคุมการการเก็บรักษาก่อนแจกจ่ายให้นักเรียนด้วยเช่นกัน กรณีนมถุง (นมพาสเจอไรซ์) ต้องเก็บไว้ในตู้เย็น หรือ หากใช้ถังแช่ ต้องเป็นถังที่สะอาดและใช้น้ำแข็งบริโภคที่สะอาด ที่มีความเย็นก่อนแจกจ่ายไม่เกิน 8 องศาเซลเซียส กรณีนมกล่อง (นมยูเอชที) มีสถานที่จัดเก็บสะอาด ป้องกันสัตว์พาหะ วางบนชั้นยกสูงจากพื้นอย่างน้อย 10 เซนติเมตร พื้นไม่เปียกชื้น และไม่ถูกแสงแดด กรณีกล่องนมบรรจุลังไม่ซ้อนลังสูงเกิน 8 ชั้น กรณีกล่องนมที่ห่อด้วยฟิล์มพลาสติก ไม่วางซ้อนสูงเกิน 5 ชั้น และไม่ใช้มีดหรือของมีคมกรีดลังกระดาษเพื่อป้องกันการกรีดโดนกล่องนมรั่วซึมรองเลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า นมโรงเรียน คือนมโคสดแท้ 100% ที่ไม่แต่งกลิ่น ไม่เติมน้ำตาล ให้ประโยชน์อย่างสูงกับเด็ก หากเปรียบเทียบปริมาณสารอาหารที่จำเป็น เช่น แคลเซียม โปรตีน พบว่า ในนมโรงเรียน (นมโคสดแท้) มีปริมาณสารอาหารดังกล่าวสูงกว่า นมหวาน และ นมเปรี้ยว นอกจากนี้ การบริโภคนมหวานและนมเปรี้ยวจะทำให้เด็กติดหวานและเกิดภาวะอ้วนได้มากกว่า รวมถึงเสี่ยงเป็นโรคฟันผุมากกว่าเด็กที่ดื่มนมจืด 2 - 3 เท่า ซึ่งต่างจากนมสดธรรมชาติที่สร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกและฟัน ทำให้เด็กเติบโตได้เต็มศักยภาพ และเป็นการสร้างนิสัยการกินที่ถูกต้องโดยไม่ต้องกลัวว่าจะเสี่ยงต่อโรคอ้วน เบาหวาน ความดัน หัวใจ ซึ่งมีผลต่อสุขภาพของคนไทยในอนาคตขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองมั่นใจ และสบายใจว่า นมโรงเรียนที่แจกให้เด็กนักเรียน ได้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานอย่างเข้มงวด และมีคุณประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของเด็กนักเรียนอย่างแน่นอน

โดย nut_p

7 เม.ย. 2567

143 views

EP อื่นๆ