เศรษฐกิจ

ข่าวดี! ไทยคว้าสิทธิ์เจ้าภาพมหกรรมพืชสวนโลก 'โคราช เอ็กซ์โป 2029' คาดคนร่วมงานเกือบ 4 ล้านคน

โดย nattachat_c

7 มี.ค. 2567

45 views

วานนี้ (6 มี.ค.67) ที่กรุงโดฮาร์ ประเทศกาตาร์ สมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (The International Association of Horticultural Producers – AIPH) ประกาศให้สิทธิ์ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก (International Horticultural Expo) หรือ 'โคราช เอ็กซ์โป 2029' 


ซึ่งการได้รับสิทธิ์จัดงานระดับโลกครั้งนี้ จะช่วยยกระดับจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน ในอุตสาหกรรมพืชสวน ภายใต้แนวคิด 'ธรรมชาติและพรรณพืชเขียวขจี อนาคตแห่งโลกสีเขียว' (Nature & Greenery: Envisioning the Green Future)


'โคราช เอ็กซ์โป 2029' หรือ งานมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมา พ.ศ. 2572 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2572 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2573 ถือเป็นงานมหกรรมระดับโลก ประเภท A1 คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานจำนวน 2.6 – 4 ล้านคน


การจัดงานครั้งนี้จะนำเสนอแนวคิด 'ธรรมชาติและพรรณพืชเขียวขจี อนาคตแห่งโลกสีเขียว' (Nature and Greenery: Envisioning the Green Future) สะท้อนความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพืชสวน และการเกษตรที่ยั่งยืนของประเทศไทย

------------------

การประกาศผลการคัดเลือกให้จังหวัดนครราชสีมา ได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมา พ.ศ.2572 มีขึ้นระหว่างการประชุมประจำปี 2567 ของสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) ที่กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ ในวันที่ 6 มีนาคม 2567


โดยผู้แทนจากทีมประเทศไทยที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

  • นายศิระ สว่างศิลป์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ ในฐานะหัวหน้าทีมประเทศไทย
  • นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
  • นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
  • นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ
  • นายสุดที่รัก พันธุ์สายเชื้อ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
  • ดร.วัชรี ปรัชญานุสรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชดร.ณัฏฐินี ทองดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


นายศิระ สว่างศิลป์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ ในฐานะหัวหน้าทีมประเทศไทย เปิดเผยว่า

รัฐบาลไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ ที่จะผลักดันความสำเร็จของงานมหกรรมพืชสวนโลก ที่กำลังจะจัดขึ้นในปี 2572 ณ จังหวัดนครราชสีมา หรือโคราช ซึ่งเป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยศักยภาพอันโดดเด่นทั้งด้านประวัติศาสตร์ ความชำนาญในด้านเกษตรกรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ


ด้าน นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า

'Korat Expo 2029' เป็นงานพืชสวนระดับโลก ซึ่งจะมีหลายประเทศเข้ามา ทั้งร่วมแสดงพืชพรรณ นวัตกรรม วัฒนธรรม และเยี่ยมชมงานจำนวนมาก


เป็นโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรทางการเงิน การลงทุนด้านเทคโนโลยี การพัฒนาด้านการศึกษาวิจัย การขนส่ง


และยิ่งไปกว่านั้น จะเกิดการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรท้องถิ่นของภาคอีสาน ถือเป็นโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่จะเข้าร่วมงาน Korat Expo 2029


การยกระดับเทคโนโลยีในภาคการเกษตรก็เป็นอีกเรื่องที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน โดยการนำเสนอนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิต และประสิทธิภาพในการเกษตร


งานนี้ถือเป็นโอกาสทองของการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง โดยการเข้าร่วมชมงานของนักท่องเที่ยวจากหลากหลายชาติ จะหลั่งไหลเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว


โดยภาพรวม ๆ จังหวัดนครราชสีมาจะได้ประโยชน์อย่างมาก ทั้งด้านเศรษฐกิจการเงิน และ การพัฒนาการเกษตรพร้อมกับ การพัฒนาความสามารถของบุคลากรในระยะยาว

--------------

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ ที่ประชุม ครม. มีมติเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 อนุมัติ กรอบวงเงินจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569 วงเงิน 2,500 ล้านบาท และจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2572 วงเงินงบ 4,281 ล้านบาท รวมวงเงินทั้งสิ้น 6,781 ล้านบาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ


โดยรายละเอียดการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกในพื้นที่ ทั้ง 2 จังหวัด มีดังนี้


1. งานมหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569 (ระดับ B) วงเงิน 2,500 ล้านบาท


กำหนดสถานที่จัดงานเป็นบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแด ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง รวม 1,030 ไร่ ตั้งเป้าผู้เข้าชมงาน 3.6 ล้านคน เป็นชาวต่างชาติ 30% ตลอดระยะเวลาจัดงาน 134 วัน (ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 69-14 มี.ค.70) และมีประเทศเข้าร่วมงาน 20 ประเทศ


สำหรับประเภทงานระดับ B หรือ International Horticultural Exhibition จะต้องใช้พื้นที่จัดแสดง 250,000 ตารางเมตร มีระยะเวลาจัดงาน 3-6 เดือน มีผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 10 ประเทศ


2. งานมหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2572 (ระดับ A1)


วงเงินงบ 4,281 ล้านบาท กำหนดสถานที่จัดงานเป็นบริเวณพื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์โคกหนองรังกา ตำบลเทพาลัย อำเภอคง รวม 678 ไร่ ตั้งเป้าผู้เข้าชมงาน 2.6 ล้านคน เป็นชาวต่างชาติ 15% ตลอดระยะเวลาจัดงาน 110 วัน (ระหว่างวันที่ 10 พ.ย.72-28 ก.พ.73) และมีประเทศเข้าร่วมงาน 30 ประเทศ


สำหรับประเภทงานระดับ A1 หรือ World Horticultural Exposition จะต้องใช้พื้นที่จัดแสดง 500,000 ตารางเมตร มีระยะเวลาจัดงาน 3-6 เดือน มีผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 10 ประเทศ


ส่วนงานมหกรรมพืชสวนโลก ปี 2569 (ระดับ B) จังหวัดอุดรธานี  ที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 66  รับทราบรายงานความก้าวหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยพิธีเปิดงานฯ จะจัดขึ้นในวันที่ 1 พ.ย. 2569  สถานที่จัดงานเป็นบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแด จ.อุดรธานี รวมพื้นที่ 1,030 ไร่  วงเงิน  2,500 ล้านบาท (ตามวงเงินงบประมาณเดิม)  


ซึ่งก่อนหน้านี้ มีการของบประมาณเพิ่ม 3,000 ล้านบาท  รวมเป็น 5,500 ล้านบาท  แต่เมื่อวันที่ 8 ก.ย.66  นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง  ลงพื้นที่สวนสาธารณะหนองแด จ.อุดรธานี สั่งให้ไปบริหารจัดการตามกรอบงบเดิม  


โดยนายกฯ พูดช่วงหนึ่งว่า “งบฯตีไว้ 2,500 ล้าน ท่านขอเพิ่มอีก 3,000 ล้าน มันกระโดดไปได้ไง 3,000 ล้าน เราจะเอางบมาจากไหน มีเรื่องอื่นๆ ที่รัฐบาลต้องมีภาระต้องทำ ผมยินดีที่เราจะได้จัดงานพืชสวนโลกเพราะเป็นงานระดับโลก แต่การที่งบประมาณงอกไปกว่า 1 เท่าตัว ผมว่าเป็นเรื่องที่เรารับไม่ได้ เพราะรัฐบาลก็มีงบประมาณจำกัด เราต้องบริหารหลายๆภาคส่วน เราต้องมีวินัยการเงินการคลังที่ดีและถูกต้อง เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ ผมยืนยันต้องมีการบริหารการจัดการให้อยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่เราพูดกันไว้”


ต่อมา จึงมีการตั้งคณะทำงานกลั่นกรองการออกแบบผังแม่บทของโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน  มีการปรับผังแม่บทให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์พื้นที่  


และเมื่อวันที่ 19 ก.พ. ที่ผ่านมา นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ได้ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ประชุมหน่วยงานราชการ รวมทั้งรับฟังรายงานความคืบหน้าการเตรียมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีด้วย โดยนายกฯ ได้ขอบคุณคณะกรรมการฯ และทุกหน่วยงานที่สามารถดำเนินการจัดงานให้อยู่ในงบประมาณที่วางแผนไว้ และเน้นย้ำให้ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ไม่ให้เกิดการทุจริต และให้จัดเตรียมโครงข่ายบรรเทาการจราจรติดขัดบริเวณที่จัดงานด้วย


ทั้งนี้ ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี 2549 (ระดับ A1) โดยนับเป็นการจัดงานมหกรรมระดับโลกครั้งแรกในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย และยังได้รับรางวัลเหรียญทองจากความสำเร็จในการจัดงานในครั้งนั้นอีกด้วย  และอีกครั้งในปี 2554 (ระดับ B) ที่จังหวัดเชียงใหม่เช่นกัน

-----------------------------------------------------

รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/42gcB4eYwgo

คุณอาจสนใจ