อาชญากรรม

ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีสั่งดาบตร.รีดเงิน 6 หมื่น จับบุหรี่ไฟฟ้า นทท.จีนให้พ้นจากราชการไว้ก่อน

โดย kanyapak_w

8 ก.พ. 2566

72 views

ดาบตำรวจพัทยา รีดเงิน 6 หมื่น จับบุหรี่ไฟฟ้านักท่องเที่ยวจีน พ้นราชการไว้ก่อน พร้อมสั่งสอบวินัยร้ายแรง เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 66 ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ชี้แจงเพิ่มเติมถึงกรณีปรากฏภาพข่าวสื่อมวลชนรายการ "โหนกระแส" เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2566 ข้อความดังนี้ "ข้อความในกลุ่มไกด์ กรณีลูกทัวร์ถูกจับบุหรี่ไฟฟ้าที่พัทยา ถูกเรียกค่าปรับ 6 หมื่นบาท นักท่องเที่ยวต่อรองเหลือ 3 หมื่นบาท"
โดยเหตุการณ์เกิดที่พัทยา ประมาณวันที่ 28-29 ม.ค. 2566 ทําให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของสํานักงานตำรวจแห่งชาติ จากเหตุการณ์ดังกล่าว ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ได้มีคำสั่งที่ 34/2566 ลงวันที่ 31 ม.ค. 2566 ให้ ดาบตำรวจนพกฤษฎ์ ไปปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิม และมีคำสั่งที่ 35/2566 ลงวันที่ 31 ม.ค. 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง และการดำเนินการของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
พิจารณาจากพยานหลักฐานต่างๆ แล้วเห็นว่า พฤติการณ์และการกระทำของผู้ถูกกล่าวหา เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐาน "ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ หรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย" ตามมาตรา 112 (1) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 จึงมีความเห็นเสนอ ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง และเห็นควรให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษ กับดาบตำรวจนพกฤษฎ์ ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 และ 157
ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติ และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี จึงมีคำสั่ง ที่ 42/2566 ลงวันที่ 7 ก.พ. 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ในกรณีดังกล่าว คำสั่ง ภ.จว.ชลบุรี ที่ 43/2566 ลงวันที่ 7 ก.พ. 2566 ให้ ดาบตำรวจนพกฤษฎ์ ออกจากราชการไว้ก่อน และสั่งการให้สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ถูกกล่าวหา ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวให้ทราบว่า หากมีพยานบุคคล ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว หรือพยานหลักฐานอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง ขอให้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมมาได้ที่ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปคุณอาจสนใจ

Related News