พระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.๙

20 ต.ค. 2564

14 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่จังหวัดเพชรบุรี


วันนี้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง และนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี รองประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่จัดขึ้น ณ เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระเกียรติคุณ และความเป็นมาของโครงการฝนหลวง เมื่อครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงอำนวยการสาธิตการทำฝนหลวง ให้แก่นักวิทยาศาสตร์สาธารณรัฐสิงคโปร์ได้ชม เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2515


ทั้งนี้ องคมนตรี ได้น้อมนำพระบรมราโชบาย ในการให้ความช่วยเหลือราษฎรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากำหนดแผน ให้ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุด ปัจจุบัน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทำการเกษตร และการเติมน้ำให้กับเขื่อน และอ่างเก็บน้ำที่ยังคงมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ จำนวน 3 หน่วยฯ ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดตาก และหน่วยปฏิบัติการจังหวัดพิษณุโลก


โอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ “ตามรอยพระบิดาแห่งฝนหลวง” และร่วมปล่อยพันธุ์ปลาปลาสวาย และปลาตะเพียน จำนวน 5 หมื่นตัว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


ในตอนบ่าย ไปติดตามโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสถานการณ์น้ำ บริเวณสะพานดำ อำเภอเมืองเพชรบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานสืบสาน รักษาและต่อยอด เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ปัจจุบันกรมชลประทาน ได้ดำเนินการขยายคลองส่งน้ำ ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาตลอดจนคลองซอย และคลองระบายน้ำ D9 เพื่อบริหารจัดการน้ำ ให้สามารถตัดยอดน้ำจากหน้าเขื่อนเพชร ในพื้นที่อำเภอท่ายาง ระบายลงทะเล ทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำแม่น้ำเพชรบุรีไม่เกินความจุ ซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยของตัวเมืองเพชรบุรี และประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ริมน้ำได้ดีขึ้น นอกจากนี้ ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 27 เครื่อง ในพื้นที่ที่เสี่ยงน้ำท่วม


จากนั้น เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ ที่บริเวณสะพานวัดเขาตะเครา อำเภอบ้านแหลม จำนวน 8 เครื่อง บริเวณบ้านทุ่งเฟื้อ จำนวน 2 เครื่อง และบริเวณคัน กั้นน้ำเค็มคลองต้นมะพร้าว จำนวน 2 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 12 เครื่อง เพื่อช่วยเร่งผลักดันมวลน้ำให้ระบายไหลออกทะเลได้เร็วขึ้น ช่วยบรรเทาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่

ข่าวยอดนิยม