พระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ การแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ

โดย panwilai_c

10 ก.ค. 2565

11 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ ในการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ ในการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2022 ซึ่งสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดขึ้น ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ ระหว่างวันที่ 8 ถึง 10 กรกฎาคม 2565 เป็นปีที่ 20ภายใต้แนวคิด "Striving for a Sustainable World" เพื่อเป็นเวทีการแข่งขันแผนธุรกิจ Startup ระดับนานาชาติ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนิสิต-นักศึกษา ในการนำแนวคิดแบบผู้ประกอบการมาใช้สร้างธุรกิจที่ยั่งยืน และสามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคต รวมทั้งเปิดโอกาสการสร้างเครือข่ายธุรกิจ ระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปสำหรับปีนี้ มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 124 ทีม จาก 55 สถาบันอุดมศึกษาใน 19 ประเทศทั่วโลก โดยมีทีมผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ จำนวน 19 ทีม และทีมชนะเลิศจากการแข่งขันรอบประเทศไทย 1 ทีม รวม 20 ทีม โดยทีมที่ชนะเลิศ ได้รับรางวัลพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ ทีม Earthen จาก Arizona State University สหรัฐอเมริกา และทีมที่ได้รับรางวัล Sustainability Award รางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คือ ทีม Neocycle จาก University of Calgary (คาลการี) ประเทศแคนาดา

Related News