พระราชสำนัก

องคมนตรี เปิดอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก

โดย panwilai_c

22 ม.ค. 2565

26 views

องคมนตรี เปิดอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง ที่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้ ที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง เป็นประธานเปิดอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับ และสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว ต่อการปฏิบัติการฝนหลวง ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และบรรเทาภัยพิบัติได้ทันเวลา เดิมมีเพียงศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่เพียงแห่งเดียว โดยรับผิดชอบพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ แพร่, น่าน, อุตรดิตถ์, กำแพงเพชร, สุโขทัย, พิจิตร, เพชรบูรณ์ และพิษณุโลกรวมทั้งเติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน รวมถึงอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 25 แห่ง ผลปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 ตุลาคม 2564 ขึ้นบินปฏิบัติการฯ 417 เที่ยวบิน มีวันฝนตกร้อยละ 95.4 พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 28 ล้านไร่ สามารถเติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อน และอ่างเก็บน้ำรวม 11.9 ล้านลูกบาศก์เมตร และยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ ในพื้นที่เป้าหมายพร้อมกันนี้ ยังลงพื้นที่ติดตามการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านบางกระน้อยหมู่ 2 ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม ซึ่งเป็นหมู่บ้านได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดอันดับที่ 1 ของการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ดีมีสุข ประจำปี 2550 ด้วย

Related News