การเมือง

‘ศรีสุวรรณ’ ชี้ #ดาราCallout เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน แต่บิดเบือนทำเข้าใจผิด ระวังคดี

23 ก.ค. 2564

70 view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ศรีสุวรรณ จรรยา กรณีมีกระแส ดารา Call out ออกมาแสดงจุดยืน หรือแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์บ้านเมือง นั้นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ แต่ทั้งนี้ หากมีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร จนทำให้เกิดความเข้าใจผิด มีความผิดทางกฎหมาย โดยระบุว่า


การแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 34 แต่การบิดเบือนข้อมูลข่าวสารอันทำให้เกิดความเข้าใจผิด ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในสื่ออื่นใด ที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชำชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทำให้เกิด ความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เป็นความผิดตามมาตรา 9 (3) แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งจะต้องรับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข่าวยอดนิยม