พระราชสำนัก

องคมนตรีพลากร มอบถุงพระราชทานแก่ จนท.ผู้ปฏิบัติงานหน่วยความมั่นคง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

18 มี.ค. 2564

13 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการชุดเฝ้าตรวจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 4407 บ้านภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยความมั่นคง ได้แก่ ชุดเฝ้าตำรวจตระเวนชายแดนที่ 4407 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 446 หมวดหน่วยเฉพาะกิจ ปฏิบัติการพิเศษนราธิวาส 42 สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองอาสารักษาดินแดน และอาสาสมัครทหารพราน กองร้อยทหารพรานที่ 1304 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชน และประเทศชาติจากนั้น เดินทางไปยังวัดโต๊ะโม๊ะ หมู่ที่ 3 ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน เพื่อถวายเครื่องไทยธรรมพระราชทานแด่พระสงฆ์ 9 รูป วัดโต๊ะโม๊ะ เป็นวัดหลวงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สร้างขึ้นในปี 2521 และมีพระราชดำริให้สร้างศาลาศิลปาชีพ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้าน เช่น การทอผ้าไหม และจักสานย่านลิเภา รวมทั้งจัดตั้งหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้น ในพื้นที่นิคมสร้างตนเองสุคิรินในเวลาต่อมาโอกาสนี้ องคมนตรี ได้มอบเงินพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แก่นายบุญเหลือ เดชกุลรัมย์ ราษฎรหมู่ที่ 3 ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน ซึ่งเป็นชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เข้ามาบุกเบิกการทำกิน ในพื้นที่นิคมสร้างตนเองสุคิริน และได้เยี่ยมชมกิจกรรมของโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพ นิคมสร้างตนเองสุคิรินด้วย

ข่าวยอดนิยม