คลิปเต็มรายการ

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

โดย panisa_p

2 พ.ย. 2565

52 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565   

- ในหลวงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยัง ปธน.สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และ ปธน.สาธารณรัฐอินเดีย

ประธานองคมนตรี เชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จ.สระบุรี

หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดจอมพระ จ.ศรีสะเกษ

องคมนตรี มอบถุงพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการ และผู้ปฏิบัติงาน ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอน

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

คุณอาจสนใจ