ยินดี Ost.มาตาลดา | sarah salola | Official Karaoke

14K view

ผู้แต่ง/คำร้องอัจฉริยา ดุลยไพบูลย์

ทำนองอัจฉริยา ดุลยไพบูลย์

เรียบเรียงguntapich

ยินดี Ost.มาตาลดา ศิลปิน : sarah salola คำร้อง, ทำนอง : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์ เรียบเรียง : guntapich